Synopsis

alleen brontext | nur deutsche Übersetzung

WILLEM ELSSCHOT, 1882 - 1960
HET DWAALLICHT, 1946

Aan Paul en Jan Veen

Kapittels I, II, III, IV, V, VI

WILLEM ELSSCHOT, 1882 - 1960
DAS IRRLICHT, 1946

übersetzt von W.Kamps

Kapitel I, II, III, IV, V, VI

Kapittel I
Kapitel I

Een eilendige novemberavond, met een motregen die de dappersten van de straat veegt. En mijn stamkroeg ligt, helaas, te ver in 't Westen om op te tornen tegen dat kille gordijn. Voor het eerst sedert zeer lang, want de jaren vlieden, zal ik ditmaal naar huis gaan, waar mijn ontijdige intrede beschouwd zal worden als een stap op de weg die tot inkeer leidt. Alle begin is moeilijk en beter laat dan nooit, zal mijn vrouw zeggen. Maar eerst nog een krant voor vanavond bij 't vuur, want als ik niet lees werkt mijn zwijgen verkillend op mijn huisgenoten. Och, ik begrijp best dat niets zo drukkend is als de aanwezigheid van een die voor zich uit zit te Staren alsof hij alleen was, die nooit een grap vertelt noch iemand op de schouder slaat om hem moed te geven in zijn kwade dagen, die nooit vraagt hoe gaat het, of ben je gelukkig.
Hier heb ik mijn winkeltje, dat ik al jaren bezoek en waar ik de oude juffrouw voor de tienduizendste maal zal horen zeggen wat zij van het weder denkt. Ja, geef ik toe, regen. Motregen, preciseert zij. Ja, eigenlijk motregen. Want ik zou die stalagmiet, waarvan ik de langzame vorming van naderbij gevolgd heb, voor geen geld ter wereld durven tegenspreken.
'Kijk, drie rijstkakkers.' En met die hangende snijtand, die niet vallen wil, wijst zij naar de straat.
Waarachtig, als ik buiten kom en mijn kraag opzet voor een drafje naar de tram toe, wordt mijn aanloop gehinderd door drie zwartjes die mij de weg versperren. Bemanning van een Indiëvaarder, zoals men ze hier meer ziet drentelen. Ogen als gazellen, lang, gitzwart haar, een katoenen pak dat mij huiveren doet en een zwart staatsiejasje als voor een feestelijke gelegenheid. Een heeft een mutsje op, is iets groter dan zijn maats en schijnt de leider van 't gezelschap te zijn. Eerlijk gezegd is er voor mij niet veel aan, want wij zijn die schilderachtige zwervers hier gewend. Alles schon da gewesen. En ik wil immers naar huis, al is ook daar niets dat mij roept.
'Sir,' zegt de aanvoerder met strelende buk en lokkende glimlach.
Meteen stopt hij mij een stukje karton in de hand, wijst met zijn fijne cigarillovinger en vraagt 'where?'.
Wil men niet ingescheept worden, dan is het aangewezen, in een dergelijk geval, beleefd 'neem mij niet kwalijk' te zeggen, even te glimlachen en meteen door te lopen als een die haast heeft, want de ware gentleman moet in de eerste plaats de kunst verstaan het vee ongedwongen op afstand te houden. Ik weet dat al een hele tijd, maar ben zeker te oud om mij nog aan te passen aan die nieuwe, zakelijke stijl, want ik neem het ding zo lijdzaam in ontvangst als de eerste de beste suffer doen zou. De zwartjes staan naast mij en wachten.
Bij nadere inspectie blijkt het iets als de bodem van een sigarettendoosje te zijn. Er is met potlood een hobbelige tekst ingegrift waaruit ik, zo op 't eerste zicht, onmogelijk wijs kan worden. Dan maar even bij de winkelruit, waar het lichter is. En na een laatste inspanning ontcijfer ik het raadsel: Maria Van Dam, Kloosterstraat, 15.
Mijn krantenvrouw, die likkebaardt, maakt haar deur open en stelt haar kanselarij tot mijn beschikking.
'Kom binnen, Mijnheer Verbruggen, hier ziet u beter. En wat vragen zij?'
Zij neemt mij al dertig jaar voor een ander en nu is het de moeite niet meer waard haar nog te zeggen dat ik Laarmans heet. Als de dag zal gekomen zijn dat ik geen kranten meer koop, laat haar dan gerust een traan plengen op Verbruggen.
'Where is it, Sir?' vraagt de zachte stem ten tweeden male.
Verduiveld, zo eenvoudig is dat niet. Hoe moet ik die zwarte broeder aan 't verstand brengen waar de Kloosterstraat precies gelegen is. Ik behoorde wel een plannetje te tekenen, maar onze geometrische lijnen zouden voor hen misschien generlei betekenis hebben. Dus zal ik proberen het gauw even uit te leggen.
'This way. Derde rechts, tweede links, eerste rechts en dan een straat... een straat...' Hoe zegt men in 's hemelsnaam schuin in 't Engels? Want die laatste straat, die het doen moet, loopt zo min rechts als links. En het is bovendien een geniepige straat met bochten in. 'En dan niet rechts, niet links,' hervat ik, 'maar een straat...' En ik begin zo geweldig te betogen, dat voorbij gangers de regen trotseren en weldra een kring vormen die ons, met belangstelling gadeslaat. Kort maken, want ik sta hier als een impresario, met mijn krantenvrouw in de rug. 'Look here.' En vooroverbuigend maak ik met mijn voorarm een golvende beweging, waarop de toeschouwers naar de grond kijken alsof ik daar iets te grabbel had gegooid. 'Do you understand?' Want, als zij het niet verstaan, kan ik het niet helpen.
'Yes, Sir, thank you,' verzekert mijn prachtig zwartje met een sierlijke buiging, terwijl zijn twee makkers mijn gezicht ontcijferen, speurend naar de oprechtheid van mijn bedoelingen. Een zegt iets in een zeer vreemde taal, de aanvoerder zegt iets terug en ik zie dat de indruk gunstig is. Zo gunstig, dat de man met de muts even in zijn jasje scharrelt en mij een doos sigaretten aanreikt, een van 't zelfde model als het visitekaartje met de Mariaboodschap. Waarlijk, een fooi ontbrak er nog aan.
'For you, Sir,' zegt hij.
Ik weiger zijn gift hartstochtelijk, maar voel mij ten zeerste gevleid omdat zij mij onder zoveel medeburgers hebben uitgekozen om bij te dragen tot de vleeswording van hun droom.
"t Is zonde,' meent een slagersjongen, 'geef het mij dan.'
Waar hij vandaan komt, weet ik niet, maar plotseling duikt een ruige kerel op, met een ingedeukte neus en een schunnige pet, die zonder plichtplegingen mijn donkere vriend bij de arm beetpakt en een paar stappen meesleurt in een richting waarin de Kloosterstraat van zijn verlangen zeker niet ligt. Het is iemand van de havenkant waar zelfs die brutale slagersjongen instinctief ruimbaan voor maakt. Een waardig exemplaar van het herenvolk dat wij blanken immers zijn.
Ali Khan, want zo heb ik mijn uitheemse makker innerlijk gedoopt, maakt zich vriendelijk los uit de oneerbiedige greep en kijkt mij ondervragend aan, terwijl zijn twee vrienden hun flikkerende zoeklichten op Ali richten.
Er is geen ontkomen meer aan. Ik moet die bosduivel te lijf of mijn zwartjes zijn verloren.
'U schijnt de stad niet goed te kennen? De Kloosterstraat ligt immers die kant niet uit, kameraad?' waag ik zo behoedzaam mogelijk om die sinjeur vooral niet te bruuskeren.
'Kameraad van wie?' bromt hij. 'Kloosterstraat, Kloosterstraat. En dat stuk karton dat zij iedereen voorschotelen maar dat niemand lezen kan. Allemaal larie. Is dat nu weer om in rond te lopen, zoals zij gekleed zijn? Ik neem ze mee naar de Jolly Joker in de Zakstraat, waar goedkope meisjes zitten met zulke tieten.'
Hij brengt zijn harige poten voor zijn borst, opent de vingers tot klauwen en geeft het volume aan.
'Come on,' klinkt zijn striemende stem. 'It is time to go.' En vooroverbuigend voegt hij mij toe dat hij, en geen ander, deze drie klanten heeft opgepikt.
Wat moet ik doen? Mijn jongens uitleveren of verder medewerken opdat hun collectieve hoop in vervulling zou gaan. En zij snakken niet naar de Zakstraat maar wel naar Maria Van Dam, dat lijdt geen twijfel. Als ik het echter durf bestaan zijn Zakstraat op eigen gezag als onwaardig te verschoppen, dan raak ik misschien aan de slag met dat ondier. Het beste zal dus zijn hen zelf te laten kiezen.
'Luister. Daar,' en ik wijs naar het noorden, 'zijn de meisjes van lieveling en centen. En daar,' ik wijs in de richting van het beloofde land, 'is het meisje van de sigarettendoos.'
'Neen, niet de meisjes van lieveling en centen, zoals u ze noemt, maar deze,' zegt Ali gedecideerd en in keurig Engels, zijn kartonnen talisman zwaaiend als een standaard.
'Dan moet u die richting uit. Derde rechts, tweede links, eerste rechts en dan... zigzag. U moet het zelf weten.'
'Thank you, Sir.' Hij nijgt als een adellijke dame en achter elkaar lopend, gaan de drie op stap door de motregen in de richting van de derde rechts, geweidig nagevloekt door de man met de ingedeukte neus, terwijl ik de tram ga nemen die mij naar vrouw en kinderen voeren zal. Het hele verloop is mij meegevallen, vooral het bondige slot, want het is meestal een lastige karwei om zich zwierig uit zulke kleverigheid los te werken. En nog eens, ik wil naar huis met mijn krant om aldus een aanvang te maken met het bewandelen van het pad der deugd.

Ein mieser Novemberabend mit Nieselregen, der selbst die Tapfersten von der Straße fegt. Und meine Stammkneipe liegt, leider, zu weit im Westen, um gegen diese eisige Gardine anzukämpfen. Zum ersten Mal seit langer Zeit, denn die Jahre fliehen dahin, werde ich diesmal nach hause gehen, wo meine frühe Ankunft gesehen werden wird als ein Schritt auf dem Weg, der zur Einkehr führt. Aller Anfang ist schwer und besser spät als nie, wird meine Frau sagen. Aber erst noch eine Zeitung für heute Abend am Kamin, denn wenn ich nicht lese wirkt mein Schweigen bedrückend auf meine Hausgenossen. Ach, ich verstehe bestens, dass nichts so bedrückend ist wie die Anwesenheit eines, der vor sich hinstarrt als ob er allein wäre, der weder einen Witz erzählt noch jemandem auf die Schulter schlägt, um ihn aufzumuntern in seinen schlechten Tagen, der nie fragt wie es geht oder ob man glücklich ist.
Da ist mein Laden, den ich schon seit Jahren besuche und wo ich zum tausendsten mal hören werde was das alte Fräulein vom Wetter denkt. Ja, gebe ich zu, Regen. Nieselregen präzisiert sie. Ja, Nieselregen eigentlich. Um keinen Preis würde ich es wagen diesem Stalakmiten, dessen langsames Entstehen ich jahrelang aus der Nähe verfolgt habe, zu widersprechen.
'Schaunse mal, drei Reiskacker.' Mit dem hängenden Schneidezahn, der nicht fallen will, weist sie zur Straße hin.
Wahrhaftig, als ich rauskomme und meinen Kragen hochschlage auf einen Trab zur Straßenbahn, wird mein Start behindert durch drei Negerlein, die mir den Weg versperren. Besatzung eines Indienfahrers, wie man sie hier öfter rumhängen sieht. Gazellenaugen, langes, pechschwarzes Haar, Anzüge aus Baumwolle dass mich fröstelt, schwarze Ausgehjacken wie für ein Fest. Einer trägt eine Kappe und ist etwas größer als seine Kumpanen, er scheint der Anführer der Gesellschaft zu sein. Ehrlich gesagt, für mich nichts Besonderes, denn wir sind solche malerischen Rumstreuner hier gewöhnt. Alles schon da gewesen. Und ich will doch nach haus, obwohl da nichts ist, was mich ruft.
'Sir', sagt der Anführer mit schmeichelnder Verbeugung und einnehmendem Lächeln.
Sofort gibt er mir ein Stückchen Karton in die Hand, deutet mit seinem feinen Zigarillofinger drauf und fragt 'where?'.
Will man nicht verschaukelt werden, sollte man in solch einem Fall höflich 'tschuldigung' sagen, kurz lachen und gleich weitergehen, wie jemand, der es eilig hat, denn der wahre Gentleman muss vor allem die Kunst beherrschen, das Vieh ungezwungen auf Abstand zu halten. Das weiß ich schon lange aber wahrscheinlich bin ich zu alt, um mich noch anpassen zu können an diesen neuen, geschäftsmäßigen Stil, denn ich nehme das Ding so gefügig an, wie der erstbeste Schussel. Die Negerlein stehen neben mir und warten.
Nähere Inspektion ergibt etwas wie den Boden einer Zigarettenschachtel. Mit Bleistift ist ein holpriger Text hineineingekratzt, woraus ich auf den ersten Blick nicht schlau werde. Dann, etwas dichter beim Schaufenster, wo es heller ist, und mit äußerster Mühe, entziffere ich das Rätsel. Maria Von Damm, Klosterstraße 15.
Meine Zeitungsfrau, sie hat etwas gewittert, öffnet die Ladentür und stellt mir ihre Kanzlei zur Verfügung.
'Kommen Sie doch rein, Herr Verbrüggen, hier sehen Sie besser. Was wollen die denn?'
Sie hält mich schon dreißig Jahre für jemand anders und jetzt lohnt sich's nicht mehr ihr zu sagen, dass ich Lahrmann heiße. Wenn der Tag gekommen ist, dass ich keine Zeitungen mehr kaufe, soll sie Verbrüggen ruhig eine Träne nachweinen.
'Where is it, Sir?' fragt die sanfte Stimme zum zweiten mal.
Zum Teufel, so einfach ist das nicht. Wie muss ich diesem schwarzen Bruder begreiflich machen, wo genau die Klosterstraße ist? Eigentlich müsste ich einen Plan zeichnen aber unsere geometrischen Linien würden für ihn vielleicht völlig bedeutungslos sein. Also will ich versuchen, es ihm mal eben zu erklären.
'This way. Dritte rechts, zweite links, erste rechts und dann eine Straße ... eine Straße ... ' Wie sagt man um Himmels Willen 'schräg' auf Englisch? Denn die letzte Straße, und die ist es, geht weder rechts noch links ab. Außerdem ist es ein enges Gässchen mit Kurven. 'Und dann nicht rechts, nicht links' fahre ich fort, 'aber ...' Und ich beginne so toll zu erklären, dass Passanten trotz des Regens stehen bleiben und sich schon ein Kreis bildet, der uns aufmerksam beobachtet. Fasse dich kurz, denn ich stehe hier wie ein Impresario mit meiner Zeitungsfrau im Rücken. 'Look here.' Und vornüberbeugend mache ich mit meinem Arm eine Wellenbewegung, woraufhin meine Zuschauer zu Boden schauen als ob ich da etwas kaputtgeschmissen hätte. 'Do you understand?' Denn wenn sie's nicht verstehen, kann ich nichts machen.
'Yes sir, thank you,' versichert mein prächtiger Neger mit einer artigen Verbeugung, während seine beiden Macker mein Gesicht entziffern, um die Aufrichtigkeit meiner Absichten zu erforschen. Einer sagt was in einer sehr fremden Sprache, der Anführer erwidert etwas und ich sehe, dass ich einen guten Eindruck gemacht habe. So gut, dass der Mann mit der Kappe kurz in seiner Jacke sucht und mir eine Schachtel Zigaretten reicht, von der selben Marke wie die Visitenkarte mit der Marienbotschaft. Wahrhaftig, ein Trinkgeld hat gerade noch gefehlt.
'For you, Sir' sagt er.
Heftig lehne ich sein Geschenk ab, fühle mich aber äußerst geschmeichelt, dass sie mich unter soviel Mitbürgern auserkoren haben, zur Fleischwerdung ihres Traumes beizutragen.
'Sünde', meint ein Metzgerjunge, 'gib sie mir dann.'
Wo er herkommt, weiß ich nicht aber plötzlich taucht ein rauher Kerl auf, mit eingedrückter Nase und einer schäbigen Mütze, der ohne viel Umstände meinen dunklen Freund beim Arm nimmt und ein paar Schritte mitschleppt in eine Richtung, wo die Klosterstraße seiner Sehnsucht gewiss nicht liegt. Es ist jemand aus der Hafengegend, vor dem selbst der freche Metzgerjunge instinktiv zurückweicht. Ein würdiges Exemplar des Herrenvolkes, das wir Weißen ja sind.
Ali Khan, so hab ich meinen ausländischen Macker heimlich getauft, macht sich freundlich los aus dem unerbietigen Griff und schaut mich fragend an, währen seine beiden Freunde ihre funkelnden Suchlichter auf Ali richten.
Es gibt kein Entkommen mehr, ich muss diesem Buschteufel zu Leibe gehen oder meine Negerlein sind verloren.
'Sie scheinen sich nicht gut auszukennen in der Stadt, die Klosterstraße liegt nämlich nicht in dieser Richtung, Kamerad', wage ich so behutsam wie möglich zu bemerken, um den feinen Herrn ja nicht vor den Kopf zu stoßen.
'Kamerad von wem?' knurrt er. 'Klosterstraße, Klosterstraße. Das Stück Karton, das sie jedem unter die Nase reiben aber niemand lesen kann. Alles Quatsch. Soll man in so 'nem Wetter rumlaufen so wie die angezogen sind? Ich nehm sie mit zu Jolly Joker in der Sackstraße, da sitzen billige Mädels mit solchen Titten.'
Er hält sich seine haarigen Pranken vor die Brust, öffnet seine Finger zu Klauen und deutet das Volumen an.
'Come on,' erklingt seine peitschende Stimme, 'it's time to go,' und nach vorn beugend gibt er mir zu verstehen, dass er und niemand anders diese drei Kunden aufgegabelt hat.
Was muss ich tun? Meine Jungs ausliefern oder weiter dafür sorgen, dass ihre gemeinsame Hoffnung in Erfüllung geht? Sie verlangen nicht nach der Sackstraße sondern nach Maria Von Damm, das steht fest. Wenn ich jedoch wage, die Sackstraße für nichtswürdig zu erklären, darf ich mich vielleicht noch schlagen mit diesem Untier. Am besten sie wählen selbst.
'Hört mal: Da,' ich zeige nach Norden, 'da sind die Freudenmädchen. Und da,' ich zeige Richtung gelobtes Land, 'ist das Mädchen von der Zigarettenschachtel.'
'Nein, nicht die Freudenmädchen, wie Sie sie nennen, sondern die,' sagt Ali dezidiert und in feinem Englisch, und er schwingt dabei seinen Talisman aus Karton wie eine Standarte.
'Dann müssen Sie in diese Richtung. Dritte rechts, zweite links, erste rechts und dann ... zickzack. Sie müssen es selbst wissen.'
'Thank you, Sir.' er verneigt sich wie eine adelige Dame und einer hinter dem andern, machen sich die drei auf in Richtung dritte rechts, lautstark nachgeflucht vom Mann mit der eingedrückten Nase, während ich mich der Straßenbahn zuwende, die mich zu Weib und Kindern bringen soll. Die Sache ist nicht schlecht gelaufen, vor allem das bündige Ende, denn meist ist es lästig, sich zügig aus so einer Klebrigkeit los zu machen. Und nochmal, ich will nach haus mit meiner Zeitung, um endlich den Pfad der Tugend einzuschlagen.

Kapittel II
Kapitel II

Het stond zeker in de sterren geschreven, want mijn wagen wacht een hele tijd op zijn vertrekuur. Hoe het komt besef ik niet, maar ik voel mij onbehaaglijk, als een die iets op zijn geweten heeft. Van op het balkon kijk ik werktuiglijk naar buiten waar het nu iets minder regent en opeens zie ik mijn drie zwartjes die uit de bakkerswinkel van Jonkheer komen, ieder met een broodje in de hand waar zij gretig in happen en om zich heen kijkend als om zich te orienteren. Zij schijnen te twijfelen tussen de Reyndersstraat, die de eerste stap is op de weg des heils en de Oude Koornmarkt, die de muil is van een labyrint waar zij in kunnen ronddolen tot zij, bij 't krieken van de dag, naar hun schip toe moeten om er hun werk weer op te nemen. Nooit vinden zij de Kloosterstraat, nooit. En al vonden zij de straat, hoe zouden zij nummer vijftien ontdekken, want voor hen moeten die cijfers van ons hierogliefen zijn. En opeens zie ik mezelf door het hart van Bombay slenteren, lusteloos en gebroken. Het is nacht en op mijn katoenen pak valt een kille motregen. Ik dwaal straat in, straat uit, door sloppen en bazars, zoekend naar Fathma die op mij zit te wachten onder een rode lamp, in een huisje dat genesteld moet zijn in de zevenendertigste rechts, vijftiende links, negende rechts, zevende links en dan een bochtige steeg door die ik nooit zal ontdekken. In de hand houd ik een zielig stukje karton waar niemand op reageert, want als een levende Ganges stroomt een duizendkoppige menigte aan mij voorbij zonder rnij ook maar een blik te gunnen. Opgestapt met een hart vol hoop en een vlam in de ogen, sta ik nu voor de derde maal op dezelfde hoek. Het is een kringloop zonder uitkomst en ik weet nu met zekerheid dat ik Fathma niet vinden zal, dat ik haar nimmer aan het hart zal mogen drukken. Bij 't eerste morgengloren draait zij haar trouwe lamp uit en werpt zich op haar divan, snikkend omdat die meinedige blanke man niet gekomen is.
Ik moet toegeven dat ik mij al te gemakkelijk van die jongens ontmaakt heb en mijn gesticuleren, dat nog zo goed als actueel is, komt mij reeds belachelijk voor, vooral die zigzag, want het is zeer onwaarschijnlijk dat zij mijn bedoeling begrepen hebben. En die Maria Van Dam, waarvan zij de naam zo geestdriftig in hun kartonnen blazoen voeren, wie mag dat wel zijn? Zeker een volksmeisje, want ik kan mij niet voorstellen dat drie koelies 's avonds aan de havenkant op zoek zouden zijn naar een freule. Onder het volk vind je echter verduiveld knappe mokkels die meestal niet veel complimenten maken. En Maria is voor mij de mooiste van alle meisjesnamen. Nu dat is bijzaak, want het gaat niet om mij maar om het lot van die dolende stakkers.
Onwillekeurig spring ik van mijn tram en ga weer op mijn zwartjes toe die mij dadelijk herkennen en met een glimlach als een dageraad welkom heten.
'Een vreemde stad,' zegt Ali, 'al de straten gelijken op elkander.' Maar ik leg hem met de hand het zwijgen op en verklaar dat ik mee zal gaan tot bij het meisje van de sigarettendoos. Meteen loop ik vastberaden in de richting van de derde rechts, naast Ali, gevolgd door zijn donkere, zwijgzame kameraden.
Zo ben ik dan eindelijk de baan eens op met mensen die volkomen verschillen van de volksgenoten met wie ik gedoemd ben al mijn dagen te slijten, althans met mensen van een andere kleur, die anders lopen, anders groeten en lachen, misschien ook anders haten en beminnen, die in ieder geval van onze beroemdste medeburgers nooit hebben gehoord en voor wie onze vorsten en heiligen absoluut niet in tel zijn, dus zeer waarschijnlijk mensen naar mijn hart. En nu deze drie zo onverhoopt mijn pad hebben gekruist moet ik er onverwijld uithalen wat er te halen is, want onze betrekkingen zullen kortstondig van duur zijn.
Om met iets te beginnen, vraag ik of hij Maria al gezien heeft, want wie weet hoe zij aan die eigenaardige visitekaart geraakt zijn en ik wil zekerheid hebben dat zij geen fictie is maar een tastbaar iemand. Ja, hij heeft haar gezien. Of het een aardig meisje is? 'Very nice,' verzekert hij met overtuiging. Jong? Ik reken er namelijk op, dat aan 't eind van onze kruistocht geen oude kween voor ons zal opduiken. Ali antwoordt bevestigend maar met een matige klemtoon.
'Een jaar of vijftien?' Immers onze ideeen over jong en oud kunnen zeer verschillen en ik beeld mij in, dat deze zwartjes het zo nauw niet nemen met onze zedelijkheid. Want om mij nu uit te sloven voor mensen met al de vooroordelen die in ons Westers lexicon staan, daar bedank ik feestelijk voor.
'Neen, neen,' verzekert hij lachend, met een afwerend handgebaar. Hij draait het hoofd om en zegt iets in zijn taal, waarop ook zijn twee makkers als kinderen aan 't lachen gaan.
'Veertien?'
Ditmaal krijg ik een berisping van zijn bruine wijsvinger en hij verklaart nu dat zij iets als twintig moet zijn.
'Dat is beter ook,' zeg ik vaderlijk, al valt het mij tegen. 'Beter voor de wet van blanke mensen,' preciseert Ali. Dus geen vooroordeel. Hij buigt alleen noodgedwongen voor de Cerberus die onze kudde in de pas doet lopen.
Hier in, want dit is de tweede links en het einddoel is bijna in 't zicht. Hield dat ellendige regenen nu maar op dan was alles goed, want zijn wij niet op weg naar een bruiloft? Eigenlijk behoorden wij een ruiker te kopen om daar niet met ledige handen aan te komen, maar in dit seizoen zijn er vooral chrysanten en ik weet waarlijk niet of die feestelijk genoeg zijn sedert zij vooral gebruikt worden om begrafenissen op te luisteren. Daar, naast die vanouds bekende slager, is ook sedert jaar en dag een bloemenwinkel en even kijken kan in ieder geval geen kwaad. De voorraad bestaat hoofdzakelijk uit sierplanten, maar na enig zoeken ontdek ik achteraan een mand met een soort bloemen die mij onbekend zijn maar waarvan het vurig rood de stemming van mijn kameraden uitstekend illustreert. Het is echter de vraag of bloemen wel vat hebben op iemand als Maria Van Dam en bovendien weet ik allerminst of in Indië met bloemen gewerkt wordt. Bloemen of geen bloemen. Ik krijg het benauwd van het twijfelen.
'Some flowers for the girl?' vraag ik aan Ali, want ten slotte zijn zij het die in deze het laatste woord moeten spreken.
Hij pleegt overleg met zijn vrienden en zegt dan dat het goed is.
Goed is, goed is. Dat vind ik geen antwoord, Mij kan het eigenlijk geen bliksem schelen, geloof ik, want ik heb geen aandeel in de onderneming en ik vraag dus nog even of zij er op gesteld zijn of niet.
'In ieder land moet men doen zoals de mensen die er wonen,' beweert hij. En of ik ze dan maar kopen wil, want zij worden hier nog al eens afgezet, omdat zij met ons geld niet overweg kunnen.
Het ruikertje ziet er goed uit en is zo bescheiden van afmetingen, dat wij niet te veel opzien zullen baren bij tussenpersonen die de toegang tot Maria zouden kunnen versperren. Ali vraagt dadelijk hoeveel het gekost heeft en wil geen voet meer verzetten voor ik het geld van hem aanvaard heb. Dan pas neemt hij de bloemen in ontvangst en kunnen wij verder.
Ik wil nu weten of zij haar al lang kennen.
Neen, pas sedert vandaag. Zij was aan boord gekomen om zakken te verstellen en zij hadden haar een sjaaltje gegeven, een pot gember en zes doosjes sigaretten. Nadat zij dat alles aanvaard had, werd een afspraak gemaakt voor vanavond en toen het eerste doosje ledig was had zij naam en adres op de bodem geschreven. Dus niet langs de weg gevonden. Daar zit wel enige waarborg in.
En wie van hen nu eigenlijk op haar verliefd was. Hijzelf of welke van zijn twee volgelingen?
'Alle drie,' verzekert Ali.
En als ik hem even beloer, want het kon wel een geestigheid zijn, spreekt uit zijn aangezicht al de oprechtheid van een paard.
Ik kan mijn Westerse onbescheidenheid niet langer in toom houden.
'En of Maria hen werkelijk alle drie ontboden had?'
Want dat zou getuigen van een zeldzame ondernemingsgeest voor een meisje van twintig.
Ja, alle drie. Zij had van ieder wat gekregen en tot dusver generlei onderscheid gemaakt. En zij hadden geconcludeerd dat zij hen alle drie zou afkunnen.
Dat opent tenminste vooruitzichten en het lijkt pas een begin.
'Of zij geloofden dat zij op haar post zou zijn?'
'Natuurlijk,' zegt Ali; 'anders had zij onze geschenken immers geweigerd?'
En zijn vertrouwen werkt zo aanstekelijk dat ik nu op mijn beurt overtuigd ben van Maria's offervaardigheid.
'Dit is de straat,' verklaar ik. 'En hier is nummer vijftien. Hier zit het aardige meisje jullie op te wachten.'
En wij maken halt om het toverpaleis te inspecteren.
Ik kon nu wel afscheid nemen, want mijn christelijke plicht is volbracht en voor de apotheose hebben zij feitelijk van mij geen bijstand nodig. Maar waarom niet blijven? Waar plaats is voor drie is ook plaats voor vier, doch ik stoot die zondige gedachte met geweld van mij af. Mijn kameraden zien er nochtans joviaal en hartelijk uit en ik heb de indruk dat zij bereid zijn Maria als koek met mij te delen.
Neen, neen. Ik wil enkel bij de eerste begroeting van mijn drie Romeo's aanwezig zijn, hun nog even mijn zegen geven en pas naar huis gaan met mijn krant en mijn stramme pikkels nadat de kroon op mijn werk is gezet.

Wahrscheinlich stand es in den Sternen geschrieben, denn mein Tramwagen wartet geraume Zeit auf seine Abfahrt. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich unbehaglich, wie jemand, dem etwas auf der Leber liegt. Vom Balkon aus starre ich wie abwesend nach draußen, wo es nun etwas weniger regnet und auf einmal sehe ich meine drei Negerlein, wie sie aus der Bäckerei Jungherr kommen, jeder mit einem Brötchen in der Hand, wovon sie hungrig abbeißen und sie schauen sich um, wie um sich zu orientieren. Sie scheinen zu zweifeln zwischen der Reyndersstraße, die der erste Schritt auf dem Weg des Heils ist, und dem Alten Kornmarkt, dem Maul eines Labyrints, worin sie bis zum Morgengrauen umherirren können, bis ihr Tagwerk sie wieder auf ihr Schiff ruft. Niemals finden sie die Klosterstraße, niemals. Und selbst wenn sie sie fänden, wie sollten sie Nummer 15 entdecken, denn für sie müssen unsere Zahlen Hieroglyphen sein. Und auf einmal sehe ich mich selbst durchs Herz von Bombay schlendern, lustlos und gebrochen. Es ist Nacht und auf meinen Baumwollanzug fällt kühler Nieselregen. Ich irre die Straßen auf und ab, durch Slums und Basare, auf der Suche nach Fathma, die auf mich wartet unter einer roten Laterne in einem Häuschen, das irgendwo versteckt liegen muss in der siebenunddreißigsten rechts, fünfzehnten links, neunten rechts, siebten links und dann durch eine sich schlängelnde Gasse, die ich nie entdecken werde. In der Hand halte ich einen traurigen Fetzen Karton auf den niemand reagiert, denn wie der lebende Ganges strömt eine tausendköpfige Menge an mir vorüber ohne mich eines Blickes zu würdigen. Losgezogen mit einem Herzen voll Hoffnung und flammenden Augen, stehe ich jetzt zum dritten mal an der selben Ecke. Es ist ein endloser Kreislauf ohne Ausgang und nun weiß ich mit Sicherheit, dass ich Fathma nie finden werde, sie nimmer an mein Herz drücken darf. Beim ersten Morgenrot löscht sie ihre Laterne und wirft sich auf ihren Divan, schluchzend, weil der meineidige weiße Mann nicht gekommen ist.
Ich muss bekennen, dass ich mich der Jungs allzu einfach entledigt habe und mein Rumgefuchtel, das noch so gut wie aktuell ist, kommt mir bereits lächerlich vor, vor allem das Zickzack, denn es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass sie begriffen haben, was ich meinte. Und wer mag wohl diese Maria Von Damm sein, deren Namen sie so leidenschaftlich in ihrem Wappenschild aus Pappe führen? Gewiss ein Mädel aus dem Volk, denn ich kann mir schwerlich vorstellen, dass drei Kulis abends in der Hafengegend nach einer Dame auf der Suche sind. Im Volk findet man jedoch verteufelt kesse Miezen, die meist nicht viel Umstände machen. Und Maria finde ich den schönsten Mädchennamen von allen. Nun, das ist Nebensache, denn es geht nicht um mich sondern ums Schicksal dieser umherirrenden armen Schlucker.
Unwillkürlich springe ich von meiner Tramm und gehe wieder auf meine Negerlein zu, die mich gleich wiedererkennen und mit einem Lächeln wie ein Sonnenaufgang willkommen heißen.
'Eine sonderbare Stadt,' sagt Ali, 'alle Straßen sehen gleich aus.' Aber ich bringe ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen und erkläre, dass ich mitgehen werde bis zu dem Mädchen von der Zigarettenschachtel. Sogleich gehe ich fest entschlossen in die Richtung der dritten rechts, neben Ali, gefolgt von seinen dunklen, schweigsamen Kameraden.
So bin ich endlich mal unterwegs mit Menschen, die völlig anders sind als meine Volksgenossen, mit denen meine Tage zu verbringen ich verurteilt bin, jedenfalls Menschen mit einer anderen Farbe, die anders gehen, anders grüßen und lachen, vielleicht auch anders hassen und lieben, die jedenfalls noch nie von unseren berühmtesten Mitbürgern gehört haben, für die unsere Heiligen und Fürsten nicht zählen, also sehr wahrscheinlich Menschen nach meinem Herzen. Und nun, da die drei so unvermutet meinen Weg gekreuzt haben, muss ich rausholen was rauszuholen ist, denn unsere Beziehung wird von kurzer Dauer sein.
Um mit irgendetwas anzufangen, frage ich ob er Maria schon gesehen hat, denn wer weiß, wie sie zu dieser eigenartigen Visitenkarte gekommen sind und ich will sicher gehen, dass sie keine Einbildung ist sondern ein wirklicher jemand. Ja, er hat sie gesehen.
Ob es ein nettes Mädchen ist? 'Very nice,' versichert er überzeugt. Jung? Ich hoffe nämlich, dass am Ende unseres Kreuzzuges keine alte Zicke vor uns erscheint. Ali bestätigt das, aber mit nur mäßiger Betonung.
'Etwa fünfzehn?' Ich bilde mir nämlich ein, dass unsere Vorstellungen von jung und alt sehr unterschiedlich sein können, und es diese Schwarzen nicht so genau nehmen mit unserer Sittlichkeit. Und mich ins Zeug legen für Leute mit all den Vorurteilen aus unserem westlichen Lexikon - danke vielmals!
'Nein, nein,' versichert er lachend mit einer abwehrenden Geste. Er dreht sich um und sagt etwas in seiner Sprache, daraufhin brechen seine zwei Macker in Gelächter aus wie Kinder.
'Vierzehn?'
Diesmal kriege ich von seinem braunen Zeigefinger einen Tadel und dann erklärt er, dass sie um die zwanzig sein muss.
'Ist auch besser so,' sage ich väterlich, obgleich ich etwas enttäuscht bin. 'Besser fürs Gesetz der weißen Leute,' präzisiert Ali. Also kein Vorurteil. Er fügt sich bloß gezwungenermaßen dem Höllenhund, der unsere Herde in Trab hält.
Hier rein, denn das ist die zweite links und das Endziel ist beinahe in Sicht. Wenn der elende Regen nur aufhörte, dann wäre alles gut, denn sind wir nicht unterwegs zu einer Hochzeit? Eigentlich müssten wir ein Sträußlein kaufen, um nicht mit leeren Händen anzukommen, aber diese Saison gibts hauptsächlich Chrysantemen und ich weiß nicht ob die festlich genug sind, da sie vor allem als Beerdigungsschmuck gebraucht werden. Da, neben dem altbekannten Metzger, ist seit Jahr und Tag auch ein Blumenladen und eben mal reinschauen kann jedenfalls nicht schaden. Das Angebot besteht hauptsächlich aus Topfpflanzen, aber nach einigem Suchen entdecke ich hintenan einen Korb mit Blumen, die mir zwar unbekannt sind, deren feuriges Rot die Stimmung meiner Kameraden aber ausgezeichnet illustriert. Jedoch ist es noch die Frage, ob Blumen bei jemandem wie Maria Von Damm wirken, und obendrein weiß ich keineswegs, ob man in Indien überhaupt Blumen gibt. Blumen oder keine Blumen, das Zweifeln bedrückt mich.
'Some flowers for the girl?' frage ich Ali, denn schließlich sind sie es, die das letzte Wort haben.
Er berät sich mit seinen Freunden und sagt dann, dass es gut ist.
Dass es gut ist - das finde ich keine Antwort, mir macht es eigentlich nicht die Bohne aus, glaube ich, ich bin kein Teilhaber dieser Unternehmung und frage nochmals, ob sie wollen oder nicht.
'In jedem Land muss man es so machen wie die Leute, die da wohnen,' behauptet er. Und ob ich sie nicht kaufen will, denn Leute wie er werden hier bisweilen übers Ohr gehauen, weil sie nicht so gut über unser Geld bescheid wissen.
Der Strauß sieht gut aus und ist von so bescheidener Größe, dass wir nicht viel Aufsehen erregen werden bei eventuellen Zwischenpersonen, die den Zugang zu Maria verhindern könnten. Ali fragt gleich, wieviel er gekostet hat und weigert auch nur einen Fuß zu versetzen, bevor ich nicht das Geld von ihm angenommen habe. Dann erst nimmt er die Blumen in Empfang und wir können weiter.
Jetzt will ich wissen, ob sie sie schon lange kennen.
Nein, erst seit heute. Sie war an Bord gekommen um Säcke zu ändern und sie hatten ihr einen Schal gegeben, einen Topf Ingwer und sechs Schachteln Zigaretten. Nachdem sie das alles angenommen hatte, wurde eine Verabredung für heute Abend gemacht und als die erste Schachtel leer war, hat sie ihren Namen und ihre Adresse auf den Boden der Schachtel geschrieben. Also nicht am Wegesrand gefunden. Das garantiert wohl Einiges.
Und wer von ihnen nun eigentlich in sie verliebt ist, er selbst oder welcher seiner beiden Jünger?
'Alle drei,' versichert mir Ali. Und als ich ihn eben belaure, denn es könnte ein Witz sein, spricht aus seinem Gesicht die Aufrichtigkeit eines Pferdes.
Ich kann meine westliche Neugierde nicht länger bezügeln. 'Und ob Maria wirklich alle drei eingeladen hat?' Denn das würde von seltenem Unternehmungsgeist zeugen für ein Mädchen von zwanzig.
Ja, alle drei. Sie hat von jedem was gekriegt und bislang keinerlei Unterschied gemacht. Drum hatten sie gefolgert, dass sie mit ihnen allen dreien zurechtkommen werde.
Das eröffnet Voraussichten und es scheint erst der Anfang.
Ob sie glauben, dass sie auf ihrem Posten sein werde?
Natürlich,' sagt Ali, 'sonst hätte sie unsere Geschenke doch abgelehnt.'
Und sein Vertrauen wirkt so ansteckend, dass ich nun meinerseits von Marias Opferfertigkeit überzeugt bin.
'Diese Straße ist es,' erkläre ich. 'Und hier ist Nummer 15. Hier erwartet euch das liebe Mädchen.'
Wir machen Halt um den Zauberpalast zu inspizieren.
ich könnte nun Abschied nehmen, denn meine Christenpflicht ist erfüllt und für die Apotheose haben sie meinen Beistand nicht nötig. Aber warum nicht bleiben? Wo Platz für drei ist, ist auch Platz für vier, doch ich stoße den sündigen Gedanken mit Gewalt von mir. Meine Kameraden sehen jedenfalls jovial und herzlich aus und ich habe den Eindruck, dass sie bereit wären Maria wie Kuchen mit mir zu teilen.
Nein, nein. Ich will nur bei der ersten Begrüßung meiner drei Romeos dabei sein, ihnen noch kurz meinen Segen geben und erst nach haus gehen mit meiner Zeitung und meinen müden Beinen, nachdem die Krone auf mein Werk gesetzt ist.

Kapittel III
Kapitel III

Nummer vijftien blijkt een winkel te zijn waar niets anders te koop is dan vogelkooien, want wat ik ook zoek, er is geen ander artikel in voorraad. Ik moet erkennen nooit geweten te hebben, dat in onze stad zulk een winkel bestond, maar al ons gapen kan niets veranderen aan die ongehoorde werkelijkheid. Die kooien zullen geen injectieapparaten worden, maar blijven wat zij zijn. Van de nederigste kooitjes tot schitterende geelkoperen kooien die minstens op papegaaien wachten, staande kooien, hangende kooien, heel de etalage vol. Een keurige, zindelijke etalage, dat moet ik toegeven, maar een eigenaardige specialiteit voor iemand als Maria Van Dam, dunkt mij.
Ik zie dat mijn zwartjes minstens even verwonderd zijn als ikzelf. Zij kijken elkander aan, wisselen een paar woorden en Ali toont mij nogmaals zijn stukje karton, want controle dringt zich op. Dus kijk ik nog even uit plichtsbesef om dan te moeten bevestigen dat de tekst volkomen klopt met het adres van deze eigenaardige winkelzaak. Kan ik het helpen dat hier geen tingeltangel is of iets als het huisje van Fathma, met die rode lamp, dat ik in Bombay heb nagejaagd? Nu ja, tingeltangel of niet, Maria moet te voorschijn komen, anders heeft ons lopen in die motregen geen zin gehad en het zal door die mensen nu eens niet gezegd worden dat zij vergeefs op mij een beroep hebben gedaan. Er op los, heren. Trouwens, waarom zou Maria iets met die kooien te maken hebben, waar zij zeker nog meer lak aan heeft dan wij met ons vieren. Zij kan hier best op een vliering wonen, in een kelder of in enige ruimte waar een bed kan staan, of een divan als bij Fathma.
Of ik binnen zal gaan met Ali om haar te ontbieden? Dan kunnen zijfi maats zolang voor de winkelruit blijven staan en nog een tijd van de etalage genieten, want een delegatie van vier, waarvan drie zo donker als de droes, kon de bewoners wel eens doen schrikken. Die twee anderen zijn voorlopig toch niet meer dan figuranten en enige omzichtigheid kan ook hier niet schaden.
Ali is tot alles bereid en wij gaan binnen. Ik shut gauw de deur om de elektrische bel te doen zwijgen en ga wachtend bij de toonbank staan, terwijl Ali gedecideerd met zijn ruiker naderbij komt. Zijn liefde maakt hem dapper, want hij zit toch in een land van blanken waar mensen met een donkere huid niet meer in tel zijn dan een foxterrier.
Nu kan Maria ieder ogenblik verschijnen want in de grot van Lourdes is het wonder óók gebeurd. Zij zit misschien tot over de oren in haar gemberpot, moet nog even haar wenkbrauwen retoucheren, wat poeder en wat rouge bijvoegen, maar dan treedt zij ons tegemoet met een vriendelijk 'good evening', want zoveel Engels zal zij wel kennen. En kent zij dat niet, dan moet zij maar Vlaams spreken en dan zal ik vertolken tot de laatste hinderpaal opgeruimd is. Dat zal een niet alledaagse conversatie zijn voordat tot handelen wordt overgegaan.
In de achterkamer hoor ik eindelijk een stoel verschuiven, de deur gaat open en een dikke vrouw op jaren, zo netjes en zindelijk als de etalage, waggelt de winkel binnen. In ieder geval is dat volgens mij onze Maria niet maar op zijn best haar moeder of een tante van haar, anders ben ik de Maharadja van Allahabad. Om zeker te zijn, kijk ik mijn makker niettemin aan en vraag of dit the girl is, want met zulke jongens kan men nooit weten. Immers, al ziet zij er vijftig uit, vlees zit er wel aan.
'No,' zegt hij, met afgrijzen in de ogen.
De vrouw, die blinkt alsof zij pas geboend was, staat nu voor ons en deelt mij spontaan mede, dat de grote papegaaienkooi nog niet gereed is maar zonder fout maandag ochtend vóór de afvaart aan boord besteld zal worden. En of wij dat aan kapitein Cunningham willen zeggen.
Ik weet niet langer of ik waak of droom. Ali zou de Kloosterstraat dus even goed kennen als ik. Maar waarom heeft hi] mij dan dat stuk karton getoond. Als een lokaas om mij mee te tronen door dat hondeweer? Neen, dat kan ik niet geloven. Hij heeft de etalage immers aangegaapt alsof het de Niagara was en onderweg geen bek opengedaan over enige kooi. Toch vraag ik dadelijk of hij zo'n ding besteld heeft om mee te nemen naar zee, dus of hij hier al geweest is, maar hij ontkent energiek en drukt er op dat hij alleen f or the girl komt.
Het mens schijnt Engels te verstaan want zij vraagt hem nu zelf of hij dan niet van de City of Rangoon is.
'Neen,' zegt Ali, 'wij zijn van de Dehli Castle.'
Voor mij is alles nu duidelijk, maar voor de kooienvrouw allerminst.
'Zo,' zegt zij droogjes. 'En wat of wij dan eigenlijk verlangen?'
Ik zal nu maar met de deur in huis vallen.
'Wilt u zo goed zijn, mevrouw, aan Maria Van Dam te zeggen, dat de heren van de Dehli Castle hier zijn en haar te vragen of zij ons ontvangen kan.'
Want de begroeting althans wil ik meemaken. Zal ik haar de bloemen toevertrouwen om die alvast aan Maria te geven als een voorbode van nog meer?
Zij kijkt mij aan als was ik een maanbewoner en vraagt dan wat ik gezegd heb, zodat ik mijn tirade herhalen moet.
'Maria Van Dam? Die ken ik niet. Wij heten Pasmans.'
Dat zij Pasmans heet, dat is tot daaraantoe, maar dat zij onze Maria niet eens zou kennen, dat vind ik sterk. Of vertrouwt dat wijf ons niet? Want de eerste de beste kan wel beweren dat hij van de Dehli Castle komt. Dan maar bewijsstukken voorleggen.
Ik vraag aan Ali naar zijri talisman, deponeer het heilig kartonnetje vóór haar op de toonbank en wijs de tekst aan die Maria goedgevonden heeft eigenhandig te schrijven nadat de rook van haar laatste sigaret was opgetrokken, een officiële tekst die alle verdere discussie uitsluit.
'Toon het haar even, mevrouw, dan weet zij genoeg, want zij heeft het zelf geschreven toen zij van ochtend aan boord was voor de zakken.'
'Voor de zakken,' zegt de zindelijke vrouw mij na, op een toon die mij een kleur doet krijgen.
Zij gaat even tot in de achterkamer, keert terug met een bril en bestudeert hoofdschuddend het stekelig monogram, eerst rechts en dan nog eens averechts, met een degelijkheid die respect afdwingt.
'Dat kan ik niet lezen, mijnheer. En van Maria Van Dam heb ik nooit gehoord,' verzekert zij nogmaals, het stuk karton zo behoedzaam van zich afschuivend alsof het haar melaatsheid geven kon.
Bedaard wacht zij af of zij ons met iets anders van dienst kan zijn, kijkt dan werktuiglijk in de richting van de straat en ontdekt blijkbaar onze twee hunkerende makkers die hun zwarte gezichten tegen de winkelruit drukken en tussen de kooien door in onze richting spieden om op 't eerste teken hun triomfantelijke intrede te doen. Van de etalage schijnen zij hun buik vol te hebben, want hun flikkerende ogen zijn star op onze groep gericht. Het is hun aan te zien dat ieder zijn deel van Maria best zal opkunnen.
Het mens, dat nu zichtbaar achterdochtig wordt, werpt een blik op Ali, als om te controleren of hij van hetzelfde soort is als de twee die buiten staan, of wij dus geen bende vormen die zich om strategische redenen in twee peletons heeft verdeeld.
'Zijn die óók bij jullie?' vraagt zij.
En zonder op antwoord te wachten gaat zij tot bij de deur van de zitkamer, roept daar luidkeels Frans en komt dan weer achter haar toonbank staan als achter een borstwering.
^Er schijnt hier tucht te heersen, want lang wachten moeten wij niet. Dadelijk hoor ik dat de trap geweldig kraakt en Frans komt binnen, rustig, de handen in de broekzakken. Hij lijkt sprekend op zijn moeder, ook wat zindelijkheid betreft, maar is zo groot en breed als onze nationale worstelkampioen. Als een zware schuit stevent hij Iangzaam op ons af en als hij voor anker gaat, vraagt hij met een hoofdbeweging wat er aan de hand is. Hij is blijkbaar meer een man van de daad dan van het woord. Zijn moeder wenkt met de ogen in de richting van de winkelruit en verklaart, dat volgens ons, een zekere Maria Van Dam zich hier, in het huis van de Pasmansen, genesteld zou hebben. Dat zij gezegd heeft nooit van dat meisje te hebben gehoord, maar dat wij aandringen en haar dit stuk karton, waar geen mens uit wijs kan worden, onder de neus hebben geduwd.
Principieel klopt haar rapport met de waarheid, maar onder de neus geduwd is hatelijk en overdreven, want zij kan niet ontkennen dat wij correct en beleefd geweest zijn. Maar Frans schijnt genoeg te weten en allerminst geneigd te zijn zich in ons geval te verdiepen, want hij kijkt mijn zwartjes aan als waren zij snot, smijt onze talisman tegen de vloer zonder hem een blik te gunnen en bevestigt, op een toon die geen tegenspraak duldt, dat onze bruid hem volkomen onbekend is.
Mij dunkt dat ons niets anders rest dan de aftocht te blazen voordat Frans er ons uit helpt. Met een paar woorden dank ik moeder en zoon. Ali raapt nog gauw zijn kartonnetje op en wij verlaten het verwenste hol om op te stappen, met Ali's replieken opnieuw in ons kielzog. Van uit het deurgat kijkt Frans ons na.
Om de hoek blijf ik staan, verpletterd van schaamte. Ik heb me dus, voor de zoveelste maal, ingelaten met iets dat mij niet aangaat in plaats van mij af te wenden zoals redelijke wezens doen, om het fatum in zijn loop niet te hinderen. Helaas, de jaren maken mij niet wijzer en ik ben niet opgewassen tegen de aandrang van mijn onstuimig hart dat mij niet volgen wil op de glooiing van het verval. Wat moeten mijn drie vrienden van mij denken? In plaats van een geurige, smachtende fee heb ik niets anders voortgebracht dan dat afzichtelijk koppel. Moest ik mij daar het air van een generaal voor geven? En dan die ellendige bloemen. Had ik niet beter gedaan hun droom op staande voet als een adder te vertrappen en de man met de inge deukte neus zijn gang te laten gaan? Mocht die dan niets verdienen aan het stillen van hun nooddruft? Hij droeg toch het hart op de rechte plaats, want de regen had hem dadelijk aan hun schamele plunje doen denken. Was hij dus niet de bode van de Voorzienigheid en is die Jolly Joker wel zo kwaad? Daar tenminste hadden zij al lang met meisjes op de schoot gezeten in plaats van in die motregen als verdoemden een schim na te jagen. En ikzelf had al een uur thuis kunnen zijn zoals het hoort, terwijl ik nu met onreine bedoelingen en een Iedige maag loop. Maar wat te doen? Ik kan dat doorweekte drietal toch niet plotseling aan zijn lot overlaten, al zie ik niet in hoe ik ze drogen kan. Het beste zou zijn, dat zij nu maar spontaan afscheid namen, dan werd een eind gemaakt aan ons bespottelijk eedverbond en dan kon ieder zijris weegs gaan als hadden wij elkander nooit gekend. Ik naar huis met die krant en zij met of zonder bloemen weer naar hun Dehli Castle of naar de eerste de beste kachel toe, want zij moeten al te zeer afgekoeld zijn om nu voor de Jolly Joker nog in aanmerking te komen. Het eerste woord moet echter door die mensen gezegd worden, anders zit ik straks bij de haard weer tegen mijzelf te wrokken. Maar geen hunner geeft enig geluid. Zij staan zwijgend naast mij als om mij niet te storen in mijn bittere overwegingen.
Daar voel ik de tengere hand van Ali die mij behoedzaam aanraakt en als ik kijk, wijst hij naar boven en zegt: 'Stars, good hope.' Ik sla de ogen op en aanschouw een firmament dat één fonkeling is van sterren.
Vijg die ik ben. Je hebt gelijk, Ali, wij mogen niet versagen. Dat kreng heeft met mij niet afgedaan en ik zal volharden op de ingeslagen weg tot zij, al was het gebonden, aan uw willekeur is overgeleverd, tot dat sjaaltje en die pot gember gewroken zijn. Zolang de soldaten bereid blijven, kan de aanvoerder niet terugtreden.
Wat baat echter al die geestdrift, want onze stad is groot en de Maria's zijn talrijk. Even nadenken. Het is toch niet aan te nemen dat zo'n snoes honderd percent gelogen zou hebben en het zou best kunnen zijn dat zij hier ergens in de buurt woont. Waarom niet in nummer vijftien van een andere straat bijvoorbeeld, of hier in de Kloosterstraat eenenvijftig, want er moet toch een kern in die tekst zitten die haar spontaan uit het hart is geweld. Anders kon zij wel Jeanne Goethals heten in plaats van Maria Van Dam en zo iets zou toch om wraak schreeuwen voor God. Om de kortste weg te kiezen, stel ik voor op informatie te gaan bij de politie die vlak in de buurt een filiaal heeft. Lukt het niet, dan blijft ons de troost niets onbeproefd te hebben gelaten en dan slaap ik vannacht tenminste gerust. Erop of eronder. Ik hoop van harte dat wij er het leven afbrengen.
Ali heeft mijn voorstel vertolkt en ik merk dadelijk, dat zij het onderzoeken als een gewichtig iets, want nu volgt een gespannen gedachtenwisseling waar alle drie aan deelnemen.
Ja, als zij met blanke politie in aanraking komen, loopt het voor zulke zwalkers zelden goed af en ik erken gaarne dat ikzelf met weerzin beroep doe op enig onderdeel van de Staat, want er zit een onderwerping in die mij steigeren doet. Bovendien, mijn zwartjes kennen mij niet en ik kan best een verkapte dienaar van de blanke massa zijn.
Zo sta ik hier terecht voor kleurringen. Iets zonder precedent. Zij vragen zich natuurlijk af of ik zoveel vertrouwen waard ben en het is niet uitgesloten dat de uitspraak voor mij ongunstig is, dat zij mij wraken en als een gebrandmerkte naar huis sturen om op eigen krachten verder de nacht in te gaan. Vervloekt, als zij mij dat durven aandoen dan wordt hier slag geleverd, want van mijn eergevoel zal ik geen afstand doen. Ik heb al zóveel over boord gegooid, dat ik wel eens kapseizen kon bij gebrek aan zwaarte.
Al is hun taal mij zo vreemd als die van bromvliegen, toch hoor ik dat het vonnis nakend is, want die laatste geluiden kunnen slechts beknopte adviezen zijn.
Zij bekijken mij nog eens goed en Ali verklaart dan eenvoudig dat zij met mij mee zullen gaan.
Hebt dank, vrienden. Gij hebt mij een grote ontnuchtering bespaard en ik weet nu dat gij bereid zijt mij te volgen, al ging ik naar de onderwereld. Vooruit dan maar. Nu zij op mij bouwen als op hun God kan ik onmogelijk terug en ik geef het signaal tot het vertrek. Twee voorop en twee achteraan, het hart vol hoop, onder een sterrenhemel zonder motregen. Zo hebben drie Koningen óók gelopen, heel lang geleden.

Die Nummer fünfzehn ist ein Laden, wo es nichts anderes zu kaufen gibt als Vogelkäfige, denn was ich auch suche, es sind keine anderen Waren vorrätig. Ich muss zugeben, ich habe nie gewusst, dass es in unserer Stadt so einen Landen gab, aber unser Glotzen kann diese unerhörte Wirklichheit nicht ändern. Die Käfige werden dadurch keine Injektionsgerätschaften, sondern bleiben was sie sind. Das ganze Schaufenster voll Käfige, stehende, hängende, von den bescheidensten bis zu funkelnden Messingmodellen, die mindestens auf Papageien warten. Eine tadellose, saubere Etalage, das muss ich zugeben, aber wie mir scheint, eine eigenartige Spezialität für jemand wie Maria Von Damm.
Ich sehe, dass meine Negerlein mindestens ebenso verwundert sind wie ich selbst. Sie schauen einander an, wechseln ein paar Worte und Ali zeigt mir nochmals sein Stückchen Karton, denn Kontrolle dringt sich auf. Also betrachte ich es aus Pflichtsbewusstsein kurz noch einmal, um dann bestätigen zu müssen, dass der Text völlig übereinstimmt mit der Adresse dieses merkwürdigen Geschäftes. Kann ich was dran ändern, dass hier keine Tingeltangel ist oder sowas wie das Häuschen von Fathma mit der roten Laterne, dem ich in Bombay nachgejagt bin? Nun ja, Tingeltangel oder nicht, Maria muss zum Vorschein kommen, sonst hat unser Rumlaufen in diesem Nieselregen keinen Sinn gehabt und diesmal werden die Leute nicht sagen, dass sie mich vergeblich bemüht haben. Drauflos, die Herren! Übrigens, warum sollte Maria etwas mit diesen Käfigen zu tun haben, die sind ihr sicher noch mehr Wurst als uns vieren. Warum soll sie nicht unterm Dach wohnen oder im Keller oder in sonst einem Raum, wo ein Bett stehen kann oder ein Divan, wie bei Fathma?
Ob ich reingehn soll mit Ali um sie rufen zu lassen? Dann können seine Maate solang vorm Schaufenster warten und noch ein Weilchen die Auslage genießen, denn eine vierköpfige Delegation, wovon drei so dunkel wie Kaffeesatz, könnte die Bewohner möglicherweise erschrecken. Die beiden andern sind vorläufig doch nicht mehr als Statisten und etwas Besonnenheit kann auch hier nicht schaden.
Ali ist zu allem bereit und wir gehen rein. Ich schließe schnell die Tür, um die elektrische Klingel zum Schweigen zu bringen und stelle mich erwartungsvoll an die Ladentheke, während sich Ali dezidiert mit seinem Sträußlein nähert. Seine Liebe macht ihn tapfer, er ist immerhin in einem Land, wo dunkelhäutige Menschen nicht mehr zählen als ein Foxterrier.
Jezt kann Maria jeden Moment erscheinen, denn in der Grotte von Lourdes ist das Wunder auch geschehen. Vielleicht steckt sie noch bis über die Ohren in ihrem Ingwertopf, muss noch eben ihre Augenbrauen retuschieren, etwas Puder und ein wenig Rouge auflegen, doch dann tritt sie auf uns zu mit einem freundlichen 'good evening', denn soviel Englisch wird sie wohl können. Und wenn nicht, dann muss sie eben Flämisch reden und dann werde ich dolmetschen bis alle Hindernisse beseitigt sind. Das wird eine nicht-alltägliche Konversation sein bevor zum Handeln übergegangen wird.
Endlich höre ich im Hinterzimmer einen Stuhl rücken, die Tür öffnet sich und eine dicke, betagte Frau, so tadellos und sauber wie die Schaufenstereinrichtung, wackelt in den Laden. Das ist meiner Ansicht nach auf keinen Fall unsere Maria sondern bestenfalls ihre Mutter oder eine Tante von ihr, sonst bin ich der Maharatscha von Allahabad. Um sicher zu gehen schaue ich doch eben Ali an und frage ob das the girl ist, denn bei diesen Jungs kann man nie wissen. Immerhin, owohl sie aussieht wie 50, Fleisch ist dran.
'No,' sagt er mit Entsetzen in den Augen.
Die Frau, glänzend wie frisch gebohnert, steht jetzt vor uns und teilt mir spontan mit, dass der große Papageienkäfig noch nicht fertig ist, dass er aber 100%ig sicher Montagmorgen vor der Abfahrt an Bord geliefert werden wird. Und ob wir das Kapitän Cunningham ausrichten wollen.
ich weiß nicht mehr, ob ich wache oder träume. Ali soll die Klosterstraße genauso gut kennen wie ich? Aber warum hat er mir dann das Stück Karton gezeigt? Als Köder, um mich mitzuschleppen durch dieses Hundewetter? Nein, das kann ich nicht glauben. Er hat das Schaufenster doch genau so angeglotzt als ob es der Niagara wäre und unterwegs nichts losgelassen über irgendeinen Käfig. Doch frage ich gleich, ob er so ein Ding bestellt hat, zum Mitnehmen auf See, ob er hier also schon mal gewesen ist, aber das streitet er energisch ab und besteht drauf, dass er allein for the the girl kommt.
Das Weib scheint Englisch zu verstehen, denn sie fragt ihn nun selbst, ob er nicht von der City of Rangoon ist.
'Nein,' sagt Ali, 'wir sind von der Dehli Castle.'
Mir ist nun alles klar, der Käfigfrau aber keineswegs.
'Aha,' sagt sie trocken. 'Was wir dann eigentlich wollen?'
Ich werd' nun mal mit der Tür ins Haus fallen.
'Wollen sie so gut sein, gnädige Frau, und Maria Von Damm sagen, dass die Herren von der Dehli Castle hier sind und sie fragen, ob sie sie empfangen kann?'
Denn die Begrüßung will ich jedenfalls miterleben. Soll ich ihr schonmal die Blumen anvertrauen für Maria, als Vorbote für Weiteres?
Sie schaut mich an wie den Mann im Mond und fragt dann, was ich gesagt hab, sodass ich meine Tirade wiederholen muss.
'Maria Von Damm? Kenn ich nicht. Wir heißen Passmann.'
So weit so gut, sie heißt Passmann, aber dass sie unsere Maria nicht kennen will, das finde ich ein starkes Stück. Oder vertraut uns das Weib nicht? Jeder Erstbeste kann ja behaupten, dass er von der Dehli Castle ist. Also Beweise vorlegen.
Ich bitte Ali um seinen Talisman, deponiere das heilige Stück Karton vor ihr auf der Ladentheke und zeig ihr den Text den Maria geruht hat eigenhändig zu schreiben nachdem der Rauch ihrer letzten Zigarette verflogen war, ein offizieller Text der jede weitere Diskussion ausschließt.
'Wenn Sie ihr das eben zeigen wollen, dann weiß sie genug, denn sie hat's selber geschrieben als sie heute früh an Bord war wegen der Säcke.'
'Wegen der Säcke,' spricht die Frau mir auf einem Ton nach, der mich erröten lässt.
Sie geht eben ins Hinterzimmer, kehrt mit Brille zurück und studiert kopfschüttelnd das stachelige Monogramm, erst rechts, dann nochmal andersrum, mit einer Gründlichkeit, die mir Respekt abnötigt.
'Das kann ich nicht lesen, mein Herr. Und von Maria Von Damm habe ich noch nie was gehört,' versichert sie mir nochmal, dabei schiebt sie das Stückchen Karton so behutsam von sich weg als könnte sie davon Aussatz kriegen.
Bedächtig wartet sie ab, ob sie uns mit sonst etwas zu Dienst sein kann, schaut dann unwillkürlich zur Straße raus und entdeckt offenbar unsere beiden schmachtenden Kumpane, die ihre Gesichter gegen die Scheibe drücken und zwischen den Käfigen hindurch in unsere Richtung spähen, um auf ein erstes Zeichen ihren glorreichen Einzug zu halten. Von der Etalage scheinen sie genug zu haben, denn ihre blinkenden Augen sind starr auf unserer Gruppe gerichtet. Man sieht ihnen an dass jeder von ihnen seinem Teil von Maria ohne weiteres fertig werden kann.
Die Alte wird nun sichtbar misstrauisch und wirft einen Blik auf Ali, wie um zu kontrollieren op er von derselben Sorte ist wie die zwei da draußen, ob wie also keine Bande sind, die sich aus strategischen Gründen in zwei Pelotons verteilt hat.
'Gehören die auch zu Euch?' fragt sie.
Und ohne eine Antwort abzuwarten geht sie bis zur Tüt des Wohnzimmers, ruft da lauthals 'Franz' und stellt sich wieder hinter ihre Ladentheke wie hinter ein Brustwehr.
Es scheint hier Zucht zu herrschen denn lang brauchen wir nicht zu warten. Gleich höre ich die Treppe mächtig knarren und herein kommt Franz, ruhig, die Hände in den Hosentaschen. Er ähnelt deutlich seiner Mutter, auch in Gepflegtheit, aber er ist so groß und breit wie unser nationaler Meister im Ringen. Wie ein schwerer Kahn dampft er langsam auf uns zu, und als er vor Anker geht, fragt er mit einer Kopfbewegung was los ist. Er ist offensichtlich mehr ein Mann der Tat als des Wortes. Seine Mutter weist mit ihren Augen zur Schaufensterscheibe und erklärt dass sich unszufolge eine gewisse Maria Von Damm hier im Hause der Passmanns eingenistet haben soll. Dass sie gesagt hat noch nie von dem Mädchen gehört zu haben, aber dass wir drauf beharren und ihr dieses Stück Karton, aus dem niemand schlau wird, unter die Nase halten.
Im Prinzip stimmt ihr Rapport mit der Wahrheit überein, aber unter die Nase halten ist hässlich und übertrieben, denn sie kann nicht bestreiten, dass wir korrekt und höflich gewesen sind. Franz aber scheint genug zu wissen und keineswegs geneigt sich in unseren Fall zu vertiefen, denn er betrachtet meine Negerlein als wären sie Rotze, schmeißt unseren Talisman auf den Boden ohne ihn eines Blickes zu würdigen und bestätigt auf einen Ton der keinen Widerspruch zulässt, dass ihm unsere Braut total unbekannt ist.
Mich dünkt, uns bleibt nichts andres übrig als zum Rückzug zu blasen, bevor Franz uns hinaus hilft. Mit einigen Worten danke ich Mutter und Sohn. Ali hebt schnell noch sein Stück Pappe auf und wir verlassen das verwunschene Loch um uns zu verziehen mit Alis Kopien erneut im Kielsog. Aus der Türöffnung schaut Franz uns nach.
Um die Ecke bleibe ich stehen, erschlagen vor Scham. Ich habe mich also wieder mal auf etwas eingelassen, das mich nichts angeht, statt mich abzuwenden wie es vernünftige Wesen tun, um das Fatum nicht in seinem Lauf zu behindern. Leider Gottes, ich bin nicht weiser geworden im Lauf der Jahre und ich bin dem Drang meines ungestümen Herzens nicht gewachsen, das mir nicht folgen will auf dem Abhang des Zerfalls. Was sollen meine drei Freunde von mir denken? Statt einer duftenden, schmachtenden Fee habe ich nichts anderes zum Vorschein gebracht als dieses widerliche Paar. Habe ich mir dafür die Aura eines Generals angemaßt? Und dann die elenden Blumen. Hätte ich nicht besser daran getan ihren Traum augenblicklich wie eine Natter zu zertreten und den Mann mit der eingedrückten Nase fortfahren zu lassen? Durfte er denn nichts verdienen an der Befriedigung ihrer Notdurft? Er hatte doch das Herz am rechten Fleck, denn der Regen hatte ihn gleich an ihre dünnen Klamotten denken lassen. War er etwa nicht der Bote der Vorbestimmung und ist's bei Jolly Joker gar so schlecht? Da hätten sie wenigstens schon lange Mädels auf dem Schoß sitzen, statt wie Verdammte im Nieselregen einem Gespenst nachzujagen. Und ich hätte schon eine Stunde zuhaus sein können, wie es sich gehört, während ich hier mit unsauberen Absichten und leerem Magen rumlaufe. Was aber tun? ich kann die durchgeweichten drei doch nicht plötzlich ihrem Schicksal überlassen, auch wenn ich sie nicht trocknen kann. Am besten wäre es, sie nähmen jetzt einfach spontan Abschied, dann wäre unserem lächerlichen Eidverbund ein Ende bereitet und könnte jeder seines Weges gehn als hätten wir einander nie gekannt. Ich nach haus mit der Zeitung und sie auf die Dehli Castle, mit oder ohne Blumen, oder zum erstbesten Ofen, denn sie müssen nun schon zu sehr abgekühlt sein um für Jolly Joker noch in Frage zu kommen. Das erste Wort muss aber von ihnen kommen, sonst sitze ich nachher wieder am Ofen und gräme mich. Aber keiner von ihnen lässt was verlauten. Sie stehen schweigend neben mir wie um mich in meinen bitteren Überlegungen nicht zu stören.
Da spüre ich wie mich die magere Hand von Ali behutsam berührt und als ich schaue, weist er nach oben und sagt: 'Stars, good hope.' Ich hebe den Blick und sehe ein Firmament, dass ein einziges Glitzern von Sternen ist.
Ich Weichling. Du hast recht, Ali, wir dürfen nicht verzagen. Ich bin noch nicht quitt mit dem Frauenzimmer, ich werde durchhalten und den eingeschlagenen Weg wetergehn bis sie, und sei es gebunden, Eurer Willkür ausgeliefert ist, bis Schal und Ingwertopf gerächt sind. Solang die Soldaten bereit bleiben, kann der Anführer nicht zurücktreten.
Was nützt jedoch all die Leidenschaft, denn unsere Stadt ist groß und die Marias sind zahlreich. Erst mal nachdenken. Es ist doch kaum anzunehmen dass so ein Schnuckelchen 100% gelogen hat und drum ist zu vermuten, dass sie hier ingenwo in der Gegend wohnt. Warum nicht in der Nummer 15 einer anderen Straße zum Beispiel. oder hier in der Klosterstraße 51, denn der Text der ihr so spontan aus dem Herzen gewallt ist, muss doch einen Kern haben. Sonst könnte sie auch Johanna Guthals heißen statt Maria Von Damm, sowas schreit doch um Rache vor Gott! Um den kürzesten Weg zu wählen, schlage ich vor um für Informationen zur Polizei zu gehen, die hier in der Nähe eine Wache hat. Wenn es nicht gelingt, dann bleibt uns der Trost nichts unversucht gelassen zu haben und dann kann ich heute Nacht wenigstens ruhig schlafen. Drauf oder drunter! Ich hoffe von Herzen, wir kommen mit dem Leben davon.
Ali hat meinen Vorschlag verdolmetscht und ich merke gleich, dass sie ihn als etwas Gewichtiges untersuchen, denn es folgt ein angespannter Gedankenaustausch an dem alle drei teilnehmen.
Ja, wenn sie mit der weißen Polizei zu tun bekommen dann geht es für solche Rumtreiber selten gut aus und ich bekenne freimütig dass ich selbst nur mit Widerwillen Gebrauch mache von einem Staatsorgan, denn es hat etwas von Unterwerfung und das lässt mich zurückscheuen. Außerdem, meine Negerlein kennen mich nicht und ich könnte ohne weiteres ein verkappter Diener der weißen Masse sein.
So stehe ich hier vor Gericht vor Farbigen. Das ist ohne Prezedenzfall. Sie fragen sich natürlich ob ich so viel Vertrauen wert bin und es ist nicht ausgeschossen, dass der Schiedsspruch für mich negativ ausfallen wird, dass sie mich absetzten und als Gebranntmarkten nach hause schicken um aus eigener Kraft weiter in die Nacht zu dringen. Verflucht wenn sie es wagen mir das anzutun, dann gibts hier eine Schlacht, denn von meinem Ehrgefühl werde ich mich nicht trennen. Ich hab schon so viel über Bord geworfen, dass ich noch einmal kentern werde aus Mangel an Gewicht.
Obwohl mir ihre Sprache ebenso fremd ist wie die der Brummfliegen, höre ich dass sich das Urteil nähert, denn die letzten Töne können nur noch knappe Ratschläge sein.
Sie betrachten mich noch einmal eingehend und dann erklärt Ali schlicht, dass sie mit mir gehen werden.
Habt Dank, Freunde. Ihr habt mir eine große Ernüchterung erspart und ich weiß jetzt dass Ihr bereit seid mir zu folgen, und sei es in die Unterwelt. Also los dann. Jetzt wo sie auf mich bauen wie auf ihren Gott gibts für mich kein Zurück mehr und ich gebe das Zeichen zum Aufbruch. Zwei voraus, zwei hinterdrein, das Herz voll Hoffnung, unter einem Sternenhimmel ohne Nieselregen. So sind die drei Könige auch gezogen, lang, lang ist's her.

Kapittel IV
Kapitel IV

Hier, bij dat plantsoentje waar een paar banken staan, is het bureau dat het doel is van onze tocht, en nu moeten mijn zwartjes maar weten wat hun te doen staat, meegaan of buiten blijven.
Van op een afstand kijken zij naar de rode lantaren die een privilege van onze politie is en onderwerpen de kwestie aan een laatste debat, een sissen en kwelen als van vogels in het struikgewas. Als het verstomt deelt Ali mij de conclusie mede. Indien ik het goedvind, zal ik alleen gaan terwijl zij op die bank mijn terugkeer zullen verbeiden. 'Blanke en donkere mensen horen niet bij elkaar,' zegt hij met een fatalistisch hoofdschudden. Helaas, je hebt gelijk, Ali. Ik zal doen wat ik kan en indien haar schuilplaats hier bekend is dan zal, na deze laatste beproeving, onze laatste etappe geestdriftig worden afgelegd. Ik geef ze ieder nog een hand en ga binnen, terwijl zij hun drie katoenen broeken in 't plantsoen op een druipende bank plakken.
In de wachtkamer, achter een tafel, zit een dikke agent en met dikke mensen kan men meestal praten. Het is alsof hun verzadigd lichaam aan hun karakter een zekere gulheid verleent, of wel hebben zij hun zware pens aan hun gulheid te danken. Hij bladert vreedzaam in een reusachtig foliant dat zijn hele tafel in beslag neemt, kijkt maar heel even op en slaat opnieuw een blad om. Een man die geniet van zijn heerlijke kachel, een man met een goede spijsvertering die geen vlieg kwaad zou doen, daar durf ik alles op verwedden. Ik neem mijn hoed af en wacht tot hij zal goedvinden het woord tot mij te richten, want nu hij blijkbaar iets gewichtigs te doen heeft, is het raadzaam hem te laten doorbladeren tot hij er genoeg van krijgt. Af en toe aan zijn smakelijke vingers likkend, gaat hij door tot aan het laatste vel, slaat zijn foliant dan toe, knoopt de lintjes van het kartonnen kaft zorgvuldig dicht en vraagt eindelijk wat hij voor mij doen kan. Zijn vraag klinkt joviaal, als van een die bereid is mij diensten te bewijzen tot de dag in de lucht komt.
Ik vertel, dat ik als prive-detective op zoek ben naar een zekere Maria Van Dam die waarschijnlijk hier in de buurt woont. Dat aan boord van de Dehli Castle een en ander ontvreemd is ten nadele van een drietal koelies en dat de agenten van de rederij mij hebben opgedragen dat zaakje in het reine te brengen zonder de autoriteiten met zulk een bagatel lastig te vallen. Die Maria Van Dam nu, zou mij op het goede spoor kunnen brengen. En of hij soms niet kan nazien waar die gehuisvest is.
'En daar wordt een detective voor gemobiliseerd,' zegt hij hoofdschuddend. 'Die Engelse reders schijnen met hun geld geen raad te weten. Maar ik kan je helaas niet helpen, collega, want je weet zo goed als ik dat de registers van de burgerlijke stand alleen op het stadhuis ter inzage liggen. Anders met het grootste genoegen. En morgen is het zondag, zodat je twee kostbare dagen verliest. Meer dan genoeg om die spullen te verdonkeremanen.'
Ali's laatste kans is dus verkeken en ik sta machteloos tegenover het noodlot. Als ik echter aanstalten maak om afscheid te nemen, slaat mijn vriendelijk varken zich opeens voor het hoofd en begint de lintjes van zijn foliant weer los te pulken als was hem te elfder ure een licht opgegaan.
'Dat ik er niet dadelijk aan gedacht heb. Ja, als een mens oud wordt. De kiezerslijst van deze wijk, collega. Van ochtend ontvangen. Geweidig toeval want dat ding krijgen wij maar eens in de vier jaar. Hier moet zij instaan, als zij tenminste meerderjarig is. Wij zullen even kijken.' En zijn worst van een wijsvinger glijdt langs iedere marge naar beneden terwijl hij citeert: 'Van Aken, Van Alsenoy, Van Apers, Van Asch, Van Baalen, Van Bauwel, Van Belle, Van Beneden, Van Bergen, Van Bockel. Verder, jongen, verder. Van Cutsem, Van Daele, Van Dam. Kijk eens, wat een Van Dams! Twee pagina's vol. Maar waar zitten de Maria's? Van Dam Albert, Van Dam Bernard. Daar heb je niets aan, want wij zoeken wijfjesvandams, is 't niet? Van Dam Louis, Van Dam Maria Albertina. Halt! Geboren n maart 1876, dus tweeenzestig. Kan je 't daarmee stellen? Die is in ieder geval meerderjarig. Niets voor u? En hier zijn er nog twee, beiden van 1916, dus tweeëntwintig. Kalfsvlees, collega. De eerste zit in de Lange Ridderstraat.'
'Het nummer?' vraag ik ungeduldig.
'Eenenzeventig. En de andere op het Zand, in nummer vijftien.'
'Hoera voor het Zand! Hetzelfde nummer als dat van de Kloosterstraat. Ditmaal wordt het wild op zijn leger gevangen.'
'Wacht nog even,' vervolgt hij dienstvaardig, 'want ik zie het zo. Elf is manke Jan, dertien een lompenhandel en vijftien is dus het Carlton Hotel van Kortenaar, een Hollandse halfbloed die nogal eens voor heling moet zitten. Als die oude vos iets loslaat kom het mij dan verteilen, want dan betaal ik een borrel. Neen man, zonder geld of ransel krijg je hem niet aan 't praten. En mocht je daar in nesten geraken, wat best mogelijk is, bel ons dan op. Ons nummer is 37.03.04. Ik geloof anders dat je op 't
goede spoor bent en je hoeft je niet eens te haasten want hij sluit nooit. Maar wat is er buiten aan de hand?'
'This way, bloody nigger,' klinkt het bevelend. Meteen wordt de deur opengegooid en Ali en zijn ruiker worden binnengestoten door een agent die hem stevig bij de kraag heeft.
'Sit down, zwarte Piet,' zegt de diender en hij duwt hem neer op een stoel.
Hij had de man betrapt toen hij bij de straatdeur stond en door het sleutelgat loerde, terwijl twee van zijn handlangers de wacht hielden, zittend op een bank als om een luchtje te scheppen. Wij kennen die streken. Maar om nu juist een bureau van politie uit te kiezen, dat noemde hij pech hebben. Toen hij deze knipte waren de twee anderen aan de haal gegaan.
'Hoed af,' zegt de agent, hem zijn mutsje afnemend.
Opeens is Ali een andere man. Het is alsof hij een heim draagt, zo glanst zijn ravenzwart haar onder de booglamp. Hij zit als een beeld zo stil, de ogen op de vloer gericht, zijn fijne handen op zijn dijen rustend. De bloemen, die gevallen zijn, liggen voor zijn voeten als een offerande.
Ik waag het op te merken, dat zijn mutsje niets met een hoed te maken heeft, dat het best een godsdienstige of symbolische betekenis kan hebben en dat hij misschien beleefder is wanneer hij het ophoudt dan wanneer hij het afneemt, want dat wij zo goed als niets van die mensen weten.
Bij 't horen van mijn stem slaat Ali de ogen op en kijkt mij aan met een bedroefde blik en iets als minachting om de mond. Zo moet Jezus gekeken hebben toen Judas het signaal gaf met zijn kus.
Ik word koud tot in mijn merg, ga op hem toe en hem in de ogen kijkend, vraag ik of hij dan in mij niet meer gelooft. Terwijl ik spreek gaat de afvallige mijn lippen na, of er geen spoor van een grijns om speelt. Was ik zo verontwaardigd niet, ik zou mijn tranen niet kunnen weerhouden.
'Ik weet het niet,' erkent hij oprecht.
'Je moest je schamen,' zeg ik bitter, maar als een ware afgod geeft hij taal noch teken.
Jullie schijnen elkaar te kennen?' En de dikke agent kijkt mij onderzoekend aan.
'Hoe heet uw schip,' vraag ik aan Ali.
'De Dehli Castle. Dat heb ik in die winkel al gezegd.'
Nu moet de talisman het verder opknappen en op mijn verzoek geeft Ali ons kartonnetje aan de man van de kiezerslijst, die eerst wat sukkelt met rechts en averechts, maar er dan waarachtig in slaagt de tekst te ontcijferen. Het gaat wel niet gauw, maar het gaat toch en meteen begrijpt hij alles. Hij loost zijn jovialiteit in een ontzaglijke schaterlach, krabbelt dan achter zijn tafel uit, geeft Ali zijn mutsje terug en klopt hem gemoedelijk op de schouder.
'Veel geluk bij Kortenaar.' Hij bukt moeizaam, met buik en gat, raapt zelf de bloemen op en maakt hoffelijk de deur voor ons open.
Ik had mij niet vergist, die man is de braafheid zelf.

Hier, bei diesem kleinen Platz auf dem ein paar Bänke stehen, ist die Wache, das Ziel unseres Aufzuges und jetzt müssen meine Negerlein selbst wissen was sie tun, mitgehen oder draußen bleiben.
Aus einiger Entfernung schauen sie nach der roten Laterne, die ein Privileg unserer Polizei ist und unterwerfen die Frage einer letzten Debatte, ein Zwitschern und Trällern wie von Vögeln im Gebüsch. Als es verstummt, teilt Ali mir den Beschluss mit. Wenn ich nichts dagegen habe, soll ich allein gehen, derweil sie auf jener Bank meiner Rückkehr harren wollen. 'Weiße und dunkle Menschen gehören nicht zusammen', sagt er mit einem fatalistischen Kopfschütteln. Du hast Recht, Ali, leider. ich werde tun was ich kann und wenn ihr Versteck hier bekannt ist, dann wird, nach dieser letzten Prüfung, unsere letzte Etappe mit Begeisterung zurückgelegt werden. Ich gebe jedem noch eine Hand und gehe rein, währen sie ihre drei baumwollenen Hosen auf dem Platz auf eine triefende Bank kleben.
Im Warteraum, hinter einem Tisch, sitzt ein dicker Polizeibeamte und mit dicken Menschen kann man meistens reden. Es ist als verleihe ihr gesättigter Körper ihrem Karakter eine gewisse Großzügigkeit oder sie verdanken ihrer Großzügigkeit ihre dicke Wampe. Er blättert friedlich in einem riesigen Ordner, der seinen ganzen Tisch einnimmt, schaut kurz auf und blättert wieder eine Seite um. Ein Mann, der seinen herrliche Ofen genießt, ein Mann mit guter Verdauung der keiner Fliege was zu Leide tun würde, darauf würde ich alles wetten. Ich nehme meinen Hut ab und warte bis es ihm beliebt das Wort an mich zu richten, denn jetzt, wo er offensichtlich etwas wichtiges zu tun hat, ist es ratsam ihn blättern zu lassen bis es ihm genug ist. Er fährt fort, ab und zu an seinen appetitlichen Fingern leckend, bis zur letzten Seite und klappt dann seinen Ordner zu, knotet die Bändel des Kartonumschlages sorgfältig zu und fragt endlich, was er für mich tun kann. Seine Frage klingt jovial, wie von jemandem der bereit ist, mir bis zum jüngsten Tag Dienste zu erweisen.
Ich erzähle, dass ich als Privatdetektiv auf de Suche bin nach einer gewissen Maria Von Damm, die wahrscheinlich hier in der Nähe wohnt. Dass an Bord der Dehli Castle ein paar Dinge entwendet sind zum Schaden dreier Kulis und dass die Rederei mich beauftragt hat, die Sache zu bereinigen, ohne die Autoritäten wegen so einer Bagatelle zu belästigen. Jene Maria Von Damm nun, könne mich auf die richtige Spur bringen. Ob er nicht vielleicht nachsehen könne, wo sie wohnhaft ist.
'Und dafür mobilisiert man einen Privatdetektiv', sagt er kopfschüttelnd. 'Die englischen Reeder wissen offenbar nicht wohin mit ihrem Geld. Aber ich kann Ihen leider nicht helfen, Herr Kollege, denn Sie wissen so gut wie ich, dass die Einwohnermelderegister im Rathaus liegen. Sonst mit dem größten Vergnügen. Und morgen ist Sonntag, Sie verlieren also zwei kostbare Tage, mehr als genug die Sachen zu versetzen.'
Ali's letzte Chance ist verpufft und ich stehe dem Schicksal ohnmächtig gegenüber. Als ich jedoch schon Anstalten mache mich zu verabschieden, schlägt sich mein freundliches Mastschwein auf einmal vor die Stirn und fângt an die Bändel seines Ordners wieder zu lösen, als sei ihm zu elfter Stunde ein Licht aufgegangen.
'Dass ich da nicht gleich dran gedacht hab! Tja, wenn man alt wird. Die Wählerliste dieses Viertels, Herr Kollege. Heute früh rein bekommen. Welch ein Zufall, denn die Dinger kriegen wir nur alle vier Jahre. Wir wollen mal kurz nachsehen.' Und seine Wurst von einem Zeigefinger fährt die Spalten hinunter während er zitiert: 'Von Aachen, Von Alsenoy, Von Apers, Von Asch, Von Bahlen, Von Bauel, Von Belle, Von Beneden, Von Bergen, Von Bockel. Weiter Junge, weiter. Von Cutsem, Von Dahle, Von Damm. Da schau her, so viele Von Damms! Zwei Seiten! Wo sind die Marias? Von Damm Albert, Von Damm Bernhard. Nutzlos, wir suchen Von Damm-Weibchen, nichtwahr? Von Damm Louis, Von Damm Maria Albertina. Halt! Geboren März 1876, also 62. Können Sie mit der was anfangen? Jedenfalls ist sie volljährig. Ist das was für Sie? Und hier sind noch zwei, beide 1916, 22 also, Kalbfleisch, Kollege. Die erste sitzt in der Langen Ritterstraße.'
'Welche Nummer?' frage ich ungeduldig.
'71. Die andere Im Sand, Nummer 15.'
'Hurra für die Im Sand, dieselbe Nummer wie in der Klosterstraße! Diesmal wird das Wild auf seinem Lager erwischt!'
'Augenblick,' fährt er diensteifrig fort, 'Dat hammwer jleich: 11 ist der lahme Jan, 13 ein Lumpenhändler und 15 ist nämlich das Carlton Hotel von Kortenahr, ein holländisches Halbblut, das dringend mal wegen Hehlerei einsitzen muss. Wenn der alte Fuchs was ausplaudert, lassen Sie mich's wissen, dann geb ich einen aus. Ohne Geld oder Prügel kriegt man nichts raus aus dem. Und sollten Sie da Probleme kriegen, gut möglich, rufen Sie uns an. Die Nummer ist 37 03 04. Ich glaub, Sie sind auf der richtigen Spur und Sie brauchen sich nichtmal zu beeilen, der schließt nie. Aber was ist denn da draußen los?'
'This way, bloody nigger,' ertönt es befehlend. Gleichzeitig wird die Tür aufgerissen und Ali reingeschubst, mit Blumensträuß, von einem Polizisten, der ihn fest am Kragen hat.
'Sit down, schwarzer Peter,' sagt der Diener des Volkes und drückt ihn auf einen Stuhl.
Er habe den Mann an der Tür zur Straße erwischt, er habe durchs Schlüsselloch geschaut, während 2 seiner Handlanger Wache geschoben hätten auf einer Parkbank, als wären sie am Luftschnappen. Wir kennen die Tricks. Aber sich ausgerechnet die Polizeiwache auszusuchen, das nenne er Pech. Als er diesen gegriffen habe, seien die andern Laufen gegangen.
'Hut ab,' sagt der Polizist und nimmt ihm seine Mütze ab.
Auf einmal ist Ali ein anderer Mensch. Als trüge er einen Helm, so glänzt sein rabenschwarzes Haar unter der Bogenlampe. Er sitzt still wie eine Statue, die Augen zu Boden gerichtet, seine feinen Hände auf seine Schenkel gelegt. Die Blumen, die gefallen sind, liegen zu seinen Füßen wie eine Opfergabe.
Ich wage zu bemerken, dass seine Mütze nichts mit einem Hut zu tun hat, das sie religiöse oder symbolische Bedeutung haben könnte, dass er vielleicht höflicher ist wenn er sie aufbehält als wenn er sie abnimmt, denn wir wüssten so gut wie nichts von diesen Menschen.
Als er meine Stimme hört, schlägt Ali die Augen auf und schaut mich mit betrübtem Blick an mit etwas wie Verachtung um den Mund. So muss Jesus geschaut haben, als Judas das Zeichen gab mit seinem Kuss.
Ich werde kalt bis ins Mark, gehe auf ihn zu und ihm in die Augen blickend frage ich, ob er nicht mehr an mich glaubt. Während ich spreche, folgt der Abtrünnige meinen Lippen, ob kein Schein eines Grinsens darum spielt. Wäre ich nicht so aufgeracht, ich könnte meine Tränen nicht zurückhalten.
'Ich weiß es nicht', bekennt er aufrichtig.
'Du solltest dich schämen', sage ich bitter, aber wie ein echter Abgott gibt er weder Laut noch Zeichen.
'Ihr scheint euch zu kennen.' Der dicke Polizist schaut mich untersuchend an.
'Wie heißt Ihr Schiff,' frage ich Ali.
'Dehli Castle, das hab ich im Laden schon gesagt.'
Jetzt muss der Talisman es weiter gut machen und auf meine Bitte reicht Ali dem Mann der Wählerliste das Stückchen Karton, der schaut es erst etwas hilflos an, dann andersrum, doch dann gelingt es ihm wahrhaftig den Text zu entziffern. Es gelingt zwar nicht gleich, aber es gelingt und gleich versteht er alles. Er lässt seine Jovialität als Gelächter raus, gibt Ali sein Mützchen zurück und klopft ihm gemütlich auf die Schulter.
'Viel Glück bei Kortenahr.' Er macht schwerfällig eine Verbeugung, mit Bauch und Hintern, hebt selbst die Blumen auf und öffnet uns höflich die Tur.
Ich hatte mich nicht geirrt, der Mann ist der Anstand selbst.

Kapittel V
Kapitel V

AI lijkt die hele Maria Van Dam wel behekst, toch komt het mij voor dat zij er ditmaal aan geloven moet, anders zou dat nummer vijftien al een zeer merkwaardig toeval zijn. Om Ali op de hoogte te brengen van de stand van zaken, rapporteer ik dat de schuilplaats van Maria door die zware agent voor mij opgezocht en effectief ontdekt is.
'U hebt veel macht in dit land, Sir,' zegt hij bewonderend.
Hij wil dadelijk weten hoeveel het gekost heeft en meteen duikt zijn hand in zijn jasje, tastend naar de bergplaats van hun gemeenschappelijk fonds. Als ik hem de verzekering geef dat ik niets heb moeten betalen, vraagt hij of het wel echte politie is en of al die offervaardigheid geen valstrik kan verbergen.
Dat het nummer juist is gebleken maar de straat niet, schijnt hem geweldig mee te vallen.
'Half om half,' overweegt hij stralend, 'dat is zeer goed. Ja, het is een alleraardigst meisje. En misschien heeft zij die andere straat bedoeld maar verkeerd geschreven? Dit is een tocht met hindernissen, Sir, als het bestijgen van de Hindu-Kuh, maar de beloning komt.'
Ik hoop van harte dat hij gelijk heeft, doch met dat al is bij de bank in het plantsoen niemand meer te zien en alleen de hemel weet hoe ver die twee gelopen zijn. Misschien wel in een adem naar de Dehli Castle, waar zij veiliger zijn dan op enig plekje in onze stad en waar zij het sjaaltje en de pot gember nog eens rustig kunnen herkauwen. Dat zal hun leren zich met onze meisjes in te laten. En nu kan ik misschien eervol ontslag krijgen, want het is niet zeker dat Ali zonder zijn vrienden tegen Maria zal willen optrekken. Als ik hem vraag wat hij van dat verzwinden denkt, schudt hij echter het hoofd, brengt de vingers aan de mond en laat een eigenaardig gefluit horen. Het klinkt anders dan ons lokaal geschuifel, maar het draagt ver, want het weerkaatst aan 't eind van die lange straat tegen een kloostermuur. En de echo is nauwelijks weggestorven of in de nachtelijke verte vernemen wij een zelfde geluid en na enig wachten komt dat donker gebroed door het maanlicht aandraven. Van mijn ontslag komt vooralsnog dus niets terecht. Eerst maken zij halt op enige afstand, treden dan schoorvoetend nader en monsteren mij brutaal van het hoofd tot de voeten als hadden zij niet verwacht mij terug te zien. Ik zou die wormen wel te lijf willen, maar reeds brengt Ali rapport uit over zijn wedervaren, want hij blijft een hele tijd aan het woord zonder dat zij hem onderbreken. En als hij het blijkbaar over mijn houding heeft, kijken zij bewonderend in mijn richting, met een goedkeurend hoofdknikken.
Nu ons peloton weer voltallig is, kan opgerukt worden, want de toren slaat elf. Dat Maria reeds in bed zou kunnen liggen is niet zo erg, integendeel, dat kan alles vereenvoudigen, maar ik ben er nog niet heel zeker van dat het Carlton Hotel werkelijk de laatste statie van onze kruisweg zal zijn. Gelukkig is het ditmaal niet ver, tweede rechts en eerste links, zonder zigzag of enige straat met bochten in.
Ik blijf aan de overkant staan om Kortenaars hoofdkwartier te monsteren, want ik ga niet over ijs van een nacht zoals die donkere jongens met hun kartonnetje doen.
Carlton Hotel is een schitterende naam maar die slaat als een tang op een varken, want het is een van die schurftige huizen die in alle oude steden te vinden zijn, waar geen hand meer naar uitgestoken wordt en die met knorrig gelaat in de rij staan. Veel ruimte voor reizigers kan er niet zijn want ik zie maar twee verdiepingen, drie vensters breed. Er is geen spoor van een rode lamp te bekennen als bij Fathma. Boven is alles duister en toegedekt, maar beneden een cafe waar toch enig vertier schijnt te zijn, want ik hoor iets dat op muziek gelijkt. Allerminst een gelegenheid voor iemand van mijn stand, dunkt mij, hoe weinig die ook om het lijf heeft.
'Binnen gaan?' vraag ik aarzelend, in de hoop dat mijn vrienden er het bijltje bij neer zullen leggen.
'Daar zijn wij voor gekomen, niet waar, Sir,' zegt Ali. Met onze bloemen voorop geeft hij het voorbeeld en ik loop met hen mede als een vierde paria.
Eerst deins ik even terug, als een bader die worstelt tegen de vloed, zo hortend en geweldig is de hartslag van de pick-up die radeloos door de enge ruimte dwarrelt, een uitweg zoekend als een wild beest. Er drijft een dikke tabakswalm die alles omnevelt, maar na enig pinken onderscheid ik Kortenaar toch die achter zijn schenkbank staat en doet alsof hij ons niet eens opmerkt. Hij heeft een grijze kroeskop en een vale kleur, iets tussen mij en Ali in. Zijn beweeglijke oogjes speuren rusteloos rond terwijl hij neuriend glazen spoelt, maar gevaarlijk ziet hij er niet uit en ik geloof dat de man van de kiezerslijst overdreven heeft. Naast de deur zit een jonge vrouw die een kind zoogt, over de schenkbank hangen twee deerntjes die wiegelend de pick-up begeleiden en tegen de muur zitten vier lusteloze kerels kaart te speien. In een open ruimte dansen ingetogen twee koppeis waar niemand naar kijkt. Alles bij elkaar slechts vijf meisjes, maar dan prima, althans zo op 't eerste zicht.
Met een blik ondervraag ik Ali die dadelijk zegt dat zij niet hier is. Jammer genoeg, want dan zal zij verder gezocht moeten worden en mijn voorraad energie is bijna opgebruikt.
Als wij met onze ruiker naast de kaartspelers plaats nemen staakt Kortenaar zijn spoelen, komt naar ons toe en vraagt hoffelijk wat ons believen zal. Ja, die man valt beslist mee. Voor mij een borrel, maar Ali en zijn vrienden bestellen water. Aandringen helpt niet, al beweer ik dat een borrel beter is omdat zij doorregend zijn, want dat schijnen zij niet eens te voelen.
Wij worden even gewikt en gewogen en dan speien de kaarters door met een oog op het spel en een op ons gezelschap, de twee rokende meisjes gaan weer aan 't brommen en de koppels aan 't draaien, waarbij een van de jongens, die lange met zijn puistig gezicht, mijn stoel een trap geeft telkens als hij langs komt walsen.
Terwijl ik iets dichter bij de tafel aanschuif om uit de weg te zitten, staat Ali op en steekt het cafe dwars over, zeker om het bestelde water nog gauw in iets anders te gaan omzetten. Neen, hij laat Kortenaar rechts liggen en gaat voor de puistige jongen staan als een donkere David voor Goliath. Ik hoor dat hij in 't Engels zegt dat het nu genoeg is en om beter begrepen te worden, kijkt hij naar mijn stoel en geeft de beweging van het walsen aan door met zijn expressieve wijsvinger in een denkbeeidige saus te roeren. Hij is beleefd en vol consideratie, maar niettemin spreekt uit zijn nietig figuurtje een ijzige vastberadenheid. Kortenaar houdt dan ook nogmaals met spoelen op, de kaarten worden neergelegd en het gebrom van de meisjes verstomt. Alleen de jonge vrouw bij de deur schijnt te zien noch te horen want zij laat haar kind doorzuigen als bestonden wij niet. Wat moet dat worden? En weer denk ik aan vrouw en kinderen en aan mijn pantoffels. Maar ik ben nu eenmaal ingescheept en moet varen tot wij stranden op een klip. Het is echter een goede les die vruchten dragen zal en wie mij een volgende keer meekrijgt, met of zonder talisman, dat zal een knappe jongen zijn.
Het geeft een ware opluchting dat de puistenjongen eindelijk van repliek dient.
'Hou me vast,' schreeuwt hij, 'of ik sla die baviaan door de ruiten.'
Maar onverhoopt laat hij zich welgevallen, dat iemand hem neerduwt op een stoel waar hij voorlopig zitten blijft.
'Niet tegen zwarten,' waarschuwt zijn meisje dat ontzag schijnt te hebben voor mijn donkere lijfwacht. Intussen heeft Ali weer plaats genomen naast mijn kameraden, als een die weet dat hij zijn zending volbracht heeft zoals het hoort en met onverstoorbare kalmte de gevolgen tegemoet ziet.
Er dient nu onverwijld gehandeld anders loopt het mis, ofwel zitten wij hier morgen nog. Ja, die vaalbleke baas moet er aan te pas komen want Maria schijnt niet uit de lucht te zullen vallen.
Als ik mij opmaak en naar de schenkbank ga, is het alsof Kortenaar mij verwacht, want hij doet zijn pick-up zwijgen en vraagt bescheiden wat wij hier eigenlijk komen zoeken. Alle leven schijnt opeens te verstarren. Met de muziek wordt het dansen, kaarten en brommen, dat weer opgeleefd was, definitief stilgelegd en er condenseert zich een spanning die tastbaar is.
Ik verhaal nu de legende van Maria Van Dam en smeek hem haar te willen roepen of ons in Godsnaam toegang tot haar kamer te willen verschaffen indien zij op 't ogenblik in Carlton Hotel aanwezig is. Boven, hier of in de kelder, het kan mij niet donderen als er maar een eind aan komt.
'Maria Van Dam?' zegt hij mij slepend na. 'Een blonde?'
Dat weet ik niet, maar ik vraag het dadelijk aan Ali die hoopvol ja knikt. En ik kan eindelijk een zucht van verlichting lozen.
'In orde,' verzeker ik. 'Zo blond als korenaren. Vooruit ermee.'
Ik zie Kortenaars mondhoeken dalen terwijl zijn dikke onderlip omhoog gaat en het komt mij voor dat zijn vaal gezicht er verduiveld pessimistisch gaat uitzien. Hij schudt ontmoedigend zijn kroeskop en verklaart dat hij niet gelooft haar te kennen.
Die is sterk. Of houdt die halfbloed mij voor de gek?
'En als het nu eens een zwarte was,' dring ik aan. Want al zag zij groen, wat zou dat hinderen, als wij haar slechts te pakken krijgen.
'Kan je 't met mij niet doen?' vraagt het ene meisje dat zoeven met de pick-up meebromde. 'Ik heet ook Maria.'
Zij heeft een vermoeid maar knap gezicht, naar schatting iets als twintig, is flink gebouwd en ziet er beslist strijdvaardig uit. Terwijl zij spreekt brengt zij spontaan mijn das in orde, die afgezakt is.
Ik krijg een kleur als ik haar doe opmerken dat het niet om mij gaat maar om niet minder dan mijn drie donkere kameraden.
'Dat hindert niet makker,' verzekert zij, 'maar dan dadelijk beginnen anders wordt het voor mij te laat. En jij krijgt een pond.'
Ik een pond? Wat stelt die meid zich van mij voor? Maar ik kon het aannemen om het achteraf aan Ali te restitueren want voor die jongens zou het toch een aardige reductie betekenen. Bovendien zit er een uitkomst in het voorstel. De nachtmerrie heeft immers lang genoeg geduurd en het wordt mij steeds duidelijker dat van de oorspronkelijke Maria niets terechtkomt. En alle schaamte afschuddend, breng ik de boodschap over, doch Ali klampt zich vast aan zijn illusie als aan een boei.
'Deze, Sir.' En hij toont mij weer zijn verwenste talisman.
Dan maar op goed geluk een mokerslag op Kortenaar wiens adem ik probeer te ontwijken, want hij heeft look gegeten, en opeens het woord politie gelost dat op hem werkt als een ontlading want hij wordt kruiperig, begint gejaagd in een lade te scharrelen, krijgt er een vettig register uit, verzoekt mij dan naast hem plaats te nemen achter de schenkbank en dringt er op aan dat ik het zelf door zal kijken. Nu, dat is gauw genoeg gedaan, al ben ik er vies van, want na vijf bladzijden ben ik al twee jaar teruggelopen, maar van onze kwelgeest geen spoor. Een eigenaardig hotel, dat is zeker.
'Goed, zij staat hier niet in,' geef ik met weerzin toe, 'maar dit is een register voor passanten, terwijl Maria Van Dam bij de politie geboekt staat als zijnde in Carlton Hotel gedomicilieerd. Officieel ge-do-mi-ci-li-eerd, mijnheer Kortenaar. Hoe verklaart u dat?' En ik doe mijn best om zijn apeoogjes te fixeren, maar die staan niet stil.
'Och, mijnheer,' sust de man gemoedelijk, 'in deze buurt ziet men vreemde dingen. Indertijd stond hier iemand ingeschreven die nooit bestaan heeft.'
Hun dorst zal dus niet gelest worden en onze ruiker zal zijn werk niet doen. Zij zullen Maria evenmin mogen aanschouwen als ik Fathma in Bombay heb mogen zien.
Als ik achter de schenkbank uitkom is het cafe als bij toverslag ledig, op het zogend meisje na dat haar kind in slaap zit te zingen.
Ali heeft alles begrepen want hij bedankt mij voor al de moeite die ik mij ongevraagd gegeven heb. Naar Maria informeert hij niet eens meer, zo zeker is hij er van dat hij en zijn vrienden het beloofde land niet zullen betreden. Hij krijgt zijn glas en doet een flinke teug als om haar definitief door te spoelen. En misschien is het beter zo, want nu rest mij van Maria tenminste de illusie, terwijl toch een droom, die werkelijkheid wordt, als water tussen de vingers vervloeit.

Obwohl die ganze Maria Von Damm verhext scheint, kommt es mir vor, dass sie diesmal dran glauben muss, sonst wäre die Nummr 15 schon ein sehr merkwürdiger Zufall. Um Ali auf den Stand der Dinge zu bringen, rapportiere ich, dass Marias Versteckplatz von dem fetten Polizisten für mich nachgeschlagen und effektiv entdeckt ist.
'Sie haben viel Macht in diesem Land, Sir', sagt er bewundernd.
Gleich will er wissen, wieviel es gekostet hat und sofort taucht seine Hand in seine Jacke und tastet nach dem Stauplatz ihres gemeinschaflichen Fondes. Als ich ihm versichere, dass ich nichts bezahlen musste, fragt er, ob es wohl die echte Polizei war und ob all die Opferbereitschaft keinen Fallstrick verbergen Könnte
Dass die Nummer richtig war aber die Straße falsch, erscheint ihm als äußerst günstig.
'Halb und halb', überlegt er strahlend, 'das ist sehr gut. Ja, sie ist ein allerliebstes Mädchen. Und vielleicht hat sie die andere Straße gemeint aber verkehrt geschrieben? Zwar geht es mit Hindernissen, Sir, wie die Besteigung des Hindukusch, aber die Belohnung kommt.'
Ich hoffe von Herzen, dass er recht hat, doch nach alledem ist bei der Bank auf dem Platz niemand mehr zu sehen, nur der Himmel weiß, wie weit die zwei gelaufen sind. Vielleicht gar in einem Atem bis zu Dehli Castle, wo sie sicherer sind als auf jedem Flecken unserer Stadt und wo sie den Schal und den Ingwertopf noch mal in Ruhe wiederkäuen können. Das wird sie lehren sich mit unseren Mädchen einzulassen. Und nun kann ich vielleicht in Ehren den Dienst quittieren, denn es ist niet sicher, ob Ali ohne seine Freunde gen Maria ziehen will. Als ich ihn frage, was er von dem Verschwinden denkt, schüttelt er jedoch den Kopf, bringt seine Finger an den Mund und lässte einen eigenartiges Gepfeife hören. Es klingt anders als unser hiesiges Flöten aber trägt weit und wird am Ende der Straße von der Kloostermauer zurückgeworfen. Kaum ist das Echo weggestorben, da vernehmen wir in der nächtlichen Weite ein gleichartiges Geräusch und nach einer Wartezeit kommt die dunkle Brut durchs Mondlicht angetrabt. Vorläufig wird also noch nichts aus meiner Entlassung. Erst machen sie in einiger Entfernung Halt, treten dann zögernd näher und mustern mich frech von Kopf bis Fuß, als hätten sie nicht erwartet, mich wieder zu sehen. Am liebsten würde ich dem Gezücht zu Leibe gehen aber schon gibt Ali Bericht seiner Widerfahrnisse und er bleibt eine ganze Weile am Wort, ohne dass sie ihn unterbrechen. Und als er es offenbar über meine Rolle hat, schauen sie bewundernd in meine Richtung und nicken anerkennend.
Nun, da unser Zug wieder vollzählig ist, kann vorgerückt werden, denn die Turmuhr schlägt Elf. Dass Maria eventuell schon im Bett liegt, ist nicht so schlimm, im Gegenteil, das kann alles vereinfachen aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob das Carlton wirklich die letzte Staton unseres Kreuzweges sein wird. Zum Glück ist es dieses mal nicht weit, zweite rechts und erste links, ohne Zickzack oder in irgendeine Straße mit Kurven.
Ich bleibe auf der andern Seite stehen um Kortenahrs Hauptquartier zu mustern, denn ich gehe nicht über Eis einer Nacht, wie es die Jungs mit ihrem Stück Pappe tun.
Carlton Hotel ist ein toller Name, aber er passt wie die Faust auf's Auge, denn es ist eines jener gammligen Häuser, wie sie in alle alten Städten zu finden sind, für die kein Finger mehr krumm gemacht wird und die mit finsterem Gesicht in der Reihe stehen. Viel Platz für Gäste kann da nicht sein, denn ich sehe bloß zwei Stockwerke, drei Fenster breit. Keine Spur einer roten Laterne wie bei Fathma. Oben ist alles dunkel und verdeckt aber unten ist eine Kneipe, wo doch Einiges los zu sein scheint, denn ich höre etwas wie Musik. Nichts für jemanden meines Standes, deucht mich, wie mager es damit auch bestellt sein mag.
'Reingehn?' frage ich zögernd in der Hoffnung, dass meine Freunde die Flinte ins Korn werfen.
'Dafür sind wir hier, Sir, nicht wahr?' sagt Ali. Mit unseren Blumen voraus geht er mit gutem Beispiel voran und ich trotte hinterdrein, als vierter Paria.
Erst weiche ich eben zurück wie ein Nichtschwimmer vor der Flut, so stoßend und gewaltig ist der Herzschlag des Plattenspielers, der ratlos durch den engen Raum wirbelt, auf der Suche nach einem Ausweg wie ein wildes Tier. Dicker Tabaksqualm treibt alles umnebelnd umher, aber nach einigem Blinzeln kann ich doch Kortenahr ausmachen, der hinter seinem Tresen steht und vorgibt uns nicht zu bemerken. Er hat einen grauen Krauskopf und eine fahle Hautfarbe, etwas zwischen mir und Ali. Seine beweglichen Äuglein spähen unruhig umher, während er summend Gläser spült, aber gefährlich sieht er nicht aus und ich glaube, dass der Mann von der Wählerliste übertrieben hat. Neben der Tür sitzt eine junge Frau, die ein Kind säugt, am Tresen hängen zwei Dirnchen, die wippend den Plattenspieler begleiten und an der Wand sitzen vier lustlose Kerle beim Kartenspiel. In einem offenen Raum tanzen innig zwei Pärchen, die niemand beachtet. Im Ganzen bloß fünf Mädchen, na prima, jedenfalls auf den ersten Blick.
Mit einem Blick befrage ich Ali, der gleich sagt, dass sie nicht hier ist. Jammerschade, denn dann muss sie weiter gesucht werden und mein Vorrat an Energie ist beinahe erschöpft.
Als wir mit unserem Strauß neben den Kartenspielern Platz nehmen, unterbricht Kortenahr seinen Abwasch, kommt auf uns zu und fragt höflich, was wir gerne hätten. Ja, der Mann ist nicht so schlimm. Für mich einen Schnaps, aber Ali und seine Freunde bestellen Wasser. Andringen nützt nichts, auch wenn ich behaupte, dass ein Schnaps besser ist, weil sie so durchgeregnet sind aber das scheinen sie nicht mal zu fühlen.
Wir werden kurz begutachtet und gewogen und dann machen die Spieler weiter mit einem Auge in den Karten und einem auf unserer Gesellschaft, die zwei rauchenden Mädchen summen weiter mit und die Pärchen drehen sich wieder, wobei einer der Jungen, der lange mit dem Pickelgesicht, jedesmal gegen meinen Stuhl tritt, wenn er vorbeiwalzt.
Während ich etwas dichter an den Tisch rücke, um aus dem Weg zu sein, steht Ali auf, durchquert diagonal die Kneipe, vielleicht um das bestellte Wasser noch schnell in etwas anderes zu verändern. Nein, er lässt Kortenahr rechts liegen und baut sich vor den pickligen Jungen auf wie ein dunkler David vor Goliath. Ich höre, wie er auf Englisch sagt, dass es nun genug ist und, um besser verstanden zu werden, schaut er zu meinem Stuhl und deutet die Walzerbewegung an, indem er mit seinem ausdrucksstarken Zeigefinger in einer imaginären Sauce rührt. Er ist höflich und voller Nachsicht aber doch spricht aus seiner winzigen Figur eine eiskalte Entschlossenheit. Kortenahr unterbricht daher ein weiteres Mal seinen Abwasch, die Karten werden hingelegt und das Gesumme der Mädchen verstummt. Lediglich die junge Frau bei der Tür scheint nichts zu sehen und zu höhren, denn sie lässt ihr Kind weitersaugen als gäbs uns nicht. Was wird das? Und wieder denke ich an Frau und Kinder und meine Pantoffel. Aber ich bin nun mal in See gestochen und muss weiterfahren bis wir stranden auf einer Klippe. Es ist jedoch eine gute Lektion, die Früchte tragen wird und wer mich das nächste mal mitschleppen will, mit oder ohne Talisman, muss schon ein gewichster Kerl sein.
Es ist wie ein Aufatmen als der Pickeljunge endlich seine Erwiderung gibt.
'Halt mich fest', schreit er, 'sonst klopp ich den Pavian durch die Scheiben.'
Doch unverhofft lässt er sichs gefallen, dass ihn jemand auf einen Stuhl drückt, wo er vorläufig sitzen bleibt.
'Nicht gegen Schwarze', warnt ihn sein Mädchen, das Respekt vor meiner dunklen Leibwacht zu haben scheint.
Inzwischen hat Ali wieder bei meinen Kameraden Platz genommen, als jemand, der weiß, dass er seine Sendung vollbracht hat wie es sich gehört und mit unerschütterlicher Ruhe den Folgen entgegen sieht.
Es muss nun unverzüglich gehandelt werden, sonst geht es hier schief oder wir sitzen hier morgen noch. Ja, der fahlblasse Chef muss jetzt dran kommen, denn Maria will offenbar nicht aus dem Himmel fallen.
Als ich mich aufmache und zum Tresen gehe, ist es als erwarte mich Kortenahr, denn er bringt den Plattenspieler zum Schweigen und fragt bescheiden, was wir hier eigentlich wollen. Alles Leben scheint auf einmal zu erstarren. Mit der Musik wird das Tanzen, Kartenspielen und Summen, das wieder aufgelebt war, endgültig stillgelegt und es schlägt sich eine Spannung nieder, die man anfassen kann.
Nun erzähle ich die Legende der Maria Von Damm und flehe ihn an sie zu rufen oder uns in Gottes Namen Zugang zu ihrem Zimmer zu verschaffen, wenn sie in diesem Moment im Carlton Hotel anwesend ist. Oben, hier oder im Keller, es soll mir Wurst sein, wenn das hier bloß ein Ende nimmt.
'Maria Von Damm?' spricht er mir gedehnt nach. 'Eine Blonde?'
Das weiß ich nicht aber ich frage es sogleich Ali, der hoffnungsvoll ja nickt. Und ich kann endlich einen Süfzer der Erleichterung ausstoßen.
'In Ordnung,' versichere ich, 'so blond wie Kornähren. Also los.'
Ich sehe Kortenahrs Mundwinkel sinken, während sich seine dicke Unterlippe hebt und mir kommt es vor, als ob sein fahles Gesicht verteufelt pessimistisch wird. Er schüttelt entmutigend seinen Krauskopf und erklärt, dass er nicht glaubt sie zu kennen.
Das ist stark! Oder hält das Halbblut mich zum Narren?
'Und wenn sie nun schwarz ist,' dringe ich an. Und selbst wenn sie grün ist, macht nichts, wenn wir sie nur erwischen.
'Kannste mich nicht nehmen?' fragt das eine Mädchen, das gerade noch mit dem Plattenspieler mitgesummt hat. 'Ich heiße auch Maria.'
Sie hat ein müdes aber hübsches Gesicht, schätzungsweise 20, gut gebaut und zweifellos kampfeslustig. Während sie spricht, bringt sie spontaan meine Krawatte in Ordnung, die etwas abgesackt war.
Ich werde rot, als ich ihr begreiflich mache, dass es nicht um mich geht sondern mehr oder weniger um meine drei dunklen Kameraden.
'Kein Problem, Kumpel,' versichert sie, 'aber dann gleich, sonst wird es zu spät für mich. Und du kriegst ein Pfund.'
Ein Pfund? Was denkt das Mädel wer ich bin? Aber ich könnte es annehmen um es hinterher Ali zu erstatten, denn für die Jungs wäre es doch eine ansehnliche Preisverminderung. Obendrein beinhaltet der Vorschlag eine Lösung. Der Alptraum hat schließlich lange genug gedauert und mir wird immer deutlicher, dass aus der ursprünglichen Maria nichts wird. Und alle Scham abschüttelnd überbringe ich die Botschaft aber Ali klammert sich an seine Illusion wie an eine Boje.
'Diese, Sir.' Und er zeigt mir wiederum seinen verwünschten Talisman.
Also dann auf gut Glück mit dem Holzhammer auf Kortenahr, dessen Atem ich zu entweichen trachte, denn er hat Knoblauch gegessen, und auf einmal das Wort Polizei losgelassen, das auf ihn wirkt wie eine Entladung, denn er wird kriecherisch, beginnt hastig in der Schublade zu stöbern, befördert ein schmieriges Register heraus, fordert mich dann auf, mich neben ihn hinter den Tresen zu setzen und drängt mich, es selbst durchzusehen. Nun, das ist rasch getan, auch wenn es mich anekelt, denn nach 5 Seiten bin ich schon 2 Jahre zurück, doch keine Spur unseres Quälgeistes. Ein merkwürdiges Hotel, soviel steht fest.
'Gut, sie steht hier nicht drin,' gebe ich widerwillig zu, 'aber dies ist ein Register für Durchreisende, während Maia Von Damm bei der Polizei als im Carlton Hotel angemeldet zu Buche steht. Offiziell an-ge-mel-det, Herr Kortenahr. Wie erklären sie sich das?' Und ich tue mein Bestes um seine Affenäuglein zu fixieren aber die stehen nicht still.
'Ach, guter Mann,' beruhigt mich der Kerl gemütlich, 'in dieser Gegend macht man die seltsamsten Geschichten mit. Seinerzeit war hier jemand angemeldet, den hats nie gegeben!'
Ihr Durst wird also nicht gelöscht werden und unser Strauß wird seinen Dienst nicht tun. Sie werden Maria ebensowenig zu Gesicht bekommen, wie ich Fathma in Bombay.
Als ich wieder hinter dem Tresen hervorkomme, ist die Kneipe wie durch Zauberei leer, bis auf das säugende Mädchen, das sein Kind in Schlaf singt.
Ali hat alles begriffen, denn er dankt mir für all die Mühe, die ich mir ungefragt gemacht habe. Nach Maria fragt er nicht einmal mehr, so sicher ist er sich, dass er und seine Freunde das gelobte Land nicht betreten werden. Er ergreift sein Glas und nimmt einen kräftigen Schluck, wie um sie endgültig runterzuspülen. Und vielleicht ist es besser so, denn nun bleibt mir von Maria wenigstens die Illusion, während doch ein Traum, der Wirklichkeit wird, wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt.

Kapittel VI
Kapitel VI

Nu die hinderlijke klanten in rook zijn opgegaan, bestel ik een tweede borrel, want ik zal nog even blijven omdat hier een lekkere kachel brandt die wij dubbel en dwars verdiend hebben. En vóór de nakende scheiding ons weer tot vreemden maakt, wil ik nog wat luisteren naar Ali's vriendelijke stem. Ik vraag dus maar uit welke streek van Indië zij afkomstig zijn en nu blijkt dat zij niet uit het land van Fathma komen maar uit Afghanistan.
'Kaboul?'
Neen, niet uit de hoofdstad. Zij horen thuis in het hooggebergte bij de grens van Turkistan.
Of hun sultan een brave kerel is?
'Dat weet ik niet,' lacht hij. 'Voor kleine vogels is het geraadzaam buiten het bereik van de adelaar te blijven.'
Ik verklaar nu dat wij hier een koning hebben, net zo goed als in Engeland.
'Och,' troost Ali, 'overal is er wat.'
Als ik vraag of zijn land mooi is zegt hij geestdriftig ja. Waarom zij dan gaan varen in plaats van in hun bergen te blijven?
'Wij moeten eten.'
Of zij getrouwd zijn?
Hijzelf niet. 'Bij ons in de bergen zijn vrouwen en schapen duur. Eerst nog een tijd op zee om geld te vergaren. Maar deze is getrouwd.' En hij wijst naar die het dichtst bij hem zit. 'Hij is een beetje licht in het hoofd. Eerst getrouwd en dan gaan varen.' En omdat Ali zeker vindt dat het ongelooflijk klinken moet, dwingt hij zijn kameraad in mijn bijzijn schuld te bekennen, want het mannetje knikt lamentabel ja en laat dan het donkere hoofd zinken.
Ik wil ook weten wat hij van onze plaatselijke vrouwen denkt, waar ik zo trots op ben.
'De vrouwen die langs alle kusten de zeeman liefde verkopen, verschillen alleen van kleur, Sir. Hier zijn zij licht, voorbij Gibraltar bruin en vanaf Aden vinden wij onze eigen extradonkere soort terug, doch overal zijn zij even erg op geld belust, zodat wij nooit weten waar onze pondjes te steken. Maar deze,' en hij staart nadenkend op het primitieve schrift, 'deze is heel anders. Als zonneschijn in dit nevelig land, zodat allen op het achterdek hun werk lieten rusten om te zien hoe die handen de zakken verstelden, hoe zij bij het luik gezeten was alsof zij blijven zou, hoe vlug en vrolijk het ging, zonder hulp en zonder iets te vragen, het flitsen van de naald, het lachen van haar mond en de schittering van die tanden als zij het touw doorbeet. Om niet te spreken van alles waar mannen in de eerste plaats naar kijken. Hield ik dit papier niet in de hand, ik zou denken dat ik gedroomd heb. Ik vaar nu al zestien jaar en dit is de eerste parel, Sir. Ja, een parel, er is geen ander woord. En waarom onder deze grijze lucht die de mensen onvindbaar maakt? Wij weten het niet. Ik heb u reeds gezegd wat wij haar gegeven hebben en misschien vindt u dat wij meer hadden kunnen doen, maar zeelieden moeten rekenen en ons loon laat het niet toe, zodat wij aan onze vriend, die getrouwd en een beetje licht in het hoofd is, het sjaaltje vergoed hebben dat hij in Bombay voor zijn vrouw had gekocht en dat hij haar zonder na te denken gebracht had, omdat nadenken in haar bijzijn zo moeilijk was. Niet iedereen kan onder het geven ook aan zichzelf denken, opdat de geest de hand zou remmen.'
Hij wendt zich, voor een of andere confirmatie, tot zijn twee kameraden, want die keffen gedecideerd iets terug, waarna alle drie zwijgend op de tafel neerkijken.
Om de drukkende stemming te breken, vraag ik wat [of] hun godsdienst is, maar de overgang is zeker te radicaal, want hij schijnt niet goed te begrijpen.
Ik zal dan maar proberen mijn woorden in beeld te brengen en teken een zittende Boeddha met zijn lotusbloem, oorlellen tot aan zijn schouders en een navel als een starend oog. Dan vraag ik of dit het beeld is van hem in wie zij geloven.
Met een blik heeft Ali begrepen, geeft mijn tekening door en vertaalt mijn woorden voor zijn vrienden, zoals hij telkens doet als hij een vraag de moeite waard vindt.
'No, Sir, wij zijn van Mohammed,' zegt hij met klem, waarbij zijn makkers bevestigend knikken. En hij ontmaakt zich van mijn heidense schets door die weer naar mij toe te schuiven.
'Allah?'
'Ja, Allah,' zegt hij zacht, als vreesde hij dat de heilige naam bij Kortenaar besmet kon worden.
'Goed?'
'Het enig goede, zegt men.'
Om nu ook wat van mij te verteilen, anders zou het iets van een verhoor krijgen, deel ik hem mede dat wij hier Christenen zijn, doch die benaming schijnt hij weer niet te begrijpen.
Op Boeddha's keerzijde teken ik nu onze Christus aan zijn kruis, met alle gebruikelijke attributen, zoals kroon, bittere mond en uitpuilende ribben.
Zij laten dieper medelijden blijken dan van enig Christen ooit kan uitgaan en Ali zegt 'arme man'. Hij had er al meer in de stad zien hangen en ze telkens hartgrondig beklaagd.
'Wordt dat hier veel gedaan?' vraagt hij, waarop ik hem terechtwijs, zeggend dat dit onze God is, onze Allah.
Hij vertaalt op staande voet, zo merkwaardig vindt hij mijn voorlichting, en nu bekijken alle drie onze kruisdrager met intense nieuwsgierigheid.
'Waarom heeft hij dat laten doen?' vraagt Ali, 'en wie heeft het aangedurfd?'
Als ik zeg, dat hij het zelf zo gewild heeft, zie ik dat zij sprakeloos van verstomming zijn.
Aan ophelderen valt niet te denken, want zij staan voor dezelfde muur waar ik reeds een halve eeuw langs loop zonder een deur te vinden en ik zit dan ook met onze mensgod lelijk in de war tegenover de abstracte eenheid van hun Allah. Maar ik kan rectificeren en verklaar dat het nu niet direct God zelf is maar diens zoon. Dat blijkt echter olie in het vuur te zijn, want niet zodra heeft Ali vertolkt of er komt animo in mijn Afghanen. Vooral het getrouwde mannetje is aan het woord en als zijn betoog eindelijk stokt, zet Ali als een axioma voorop dat er dus ook een vrouw moet zijn, wat ik toegeef.
'En nog meer jongens of meisjes?' vraagt hij nieuwsgierig.
'Neen, slechts een zoon.'
'Zeer eigenaardig,' zegt hij hoofdschuddend. 'Hij heeft de vorm van een mens en moest dus tastbaar zijn, zodat zij die durfden, de hand konden geven aan de schepper van het heelal.'
Het dringt zich op dat ook God de Vader nu onverwijld in beeld gebracht wordt, want die is toch het oerbegrip dat, als zodanig, mijn Afghanen met de rest zou kunnen verzoenen, maar ik aarzel tussen naakt of gekleed, joviaal of dreigend, met of zonder baard. Bovendien behoorde de Heilige Geest ingeschakeld te worden, want na mijn onvolledige voorstelling van ons Godsbegrip konden zij wel aan een soort gezin denken dat nog steeds daadwerkelijk hier of daar op aarde metterwoon gevestigd is. Ik vrees echter dat die derde persoon hen nog meer verbijsteren zou en bovendien zie ik in dat mijn Engels voor die taak te kort zou schieten.
Nu liefde en godsdienst achter de rug zijn kan toch de beweging niet genegeerd worden die overal op aarde de harten in beroering brengt en ik vraag dus of zij van het communisme al iets gehoord hebben.
'Enkelen uit onze streek zijn de noordergrens wel eens overgetrokken en een paar zijn ginder gebleven. Soms komt ook een of andere reiziger uit dat grote land en vertelt, bij het vuur, van de profeet die al jaren in een glazen graf ligt zonder tot stof te vergaan en die de prediker was van de nieuwe godsdienst zonder God, waarbij allen gelijk zijn in vrouwen en schapen, in voeding en kleding, in woning en geld. En niet alleen later in de schoot van Allah, want dat leert men ons al lang, maar reeds hier op aarde, wat óók niet te versmaden is.'
De kern is hem dus niet ontsnapt, hoe zwart hij ook ziet.
'Zeker, reeds hier op aarde, van de geboorte tot in het graf. Denkt u dat Mohammed er iets op tegen had? Of wilde hij dat het gelijk zijn pas beginnen zou na de dood?'
Ali antwoordt niet dadelijk maar raadpleegt zijn vrienden, waarbij ik de indruk krijg dat hun conversatie omzichtiger is dan toen wij het over de vrouwen hadden of over de samenstelling van onze westerse God. Eindelijk komt een wedervraag.
'Had uw man aan het kruis er iets op tegen?'
Meteen word ik gewaar dat onze vriendschap tijdelijk in de lucht hangt en dat wij momenteel nog slechts als diplomaten tegenover elkander gezeten zijn. Ik moet dan ook dadelijk repliceren, anders wordt aan verdere toenadering de pas afgesneden.
'Zo ver ik weet heeft hij nooit iets in die aard gezegd. Integendeel, hij wilde de groten kleiner en de kleinen groter maken en vooral dat een ieder de rotte plekken van zijn ziel afzocht, maar toch sprak hij vooral over het leven hiernamaals, dus in de schoot van zijn vader. Dáár pas zou men loon naar werken krijgen.'
'Dat was ook minder gevaarlijk, want zelfs predikers moeten de machtigen naar de ogen kijken. En die bezitten liever op aarde. Hij was misschien voorzichtig?'
'Althans, hij sprak in bedekte termen. Maar hij leefde ook onder gevaarlijke mensen.'
'En toch niet voorzichtig genoeg,' overweegt Ali, die blijkbaar terugdenkt aan het kruis en de uitpuilende ribben. 'Niet alles gezegd en toch te veel? Maar het is zeker heel lang geleden en voordat alles gezegd is moeten velen het woord voeren. Eerst hebben de ouden voor het hiernamaals gepredikt en nu de nieuwen voor dit leven op aarde. Zij vullen elkander aan, want een zelfde man kan niet het eerste en laatste woord spreken.'
'En Mohammed?' Want ik zou willen dat hij kleur bekende.
'Onze grote profeet is nog voorzichtiger geweest. Die is tenminste in leven gebleven tot Allah hem riep. Maar ook hij kan er niets op tegen hebben, dunkt mij, dat de gelijkheid reeds een aanvang neemt in het gedeelte van ons bestaan waarvan wij het zekerst zijn, want men moet soms lang wachten en veel verduren voor men in zijn schoot opgenomen wordt, niet waar, Sir?'
'Maar wat te doen met medemensen als uw Sultan of de Koning van Engeland?'
'Begraven onder geld, indien zij toestemmen.'
'Maar als zij niet toestemmen?'
Ik open mijn handen en steek hem die vragend toe, iets dat van noord- tot zuidpool zeggen wil: 'Ja, wat dan?'
Ali aarzelt wel even als een hond voor het water, maar waagt toch de sprong, want in de lucht omlijnt hij, met zijn fameuze wijsvinger, een strop en rukt dan aan een onzichtbaar koord.
Ik vraag hem of hij geen andere middelen kent, want mij dunkt dat die nieuwbakken volkscommissaris al te korte metten maakt.
Hij denkt waarachtig na doch schijnt geen surrogaat te vinden.
'Zonder geweld zal het niet gaan,' concludeert hij, 'want de groten hebben de macht, maar de kleinen zijn talrijk en tegen de mieren is geen tijger bestand. De mieren zijn echter blind, terwijl de mens beeft voor de dood, want al gelooft hij ook, weten doet hij niet. Men heeft ons de aarde gegeven als een boomgaard waarin het oogsten ons eigen werk zou zijn, dus heeft de mens het gelijkzijn in handen. En toch zullen veel kleinen Allah zien voordat al het werk gedaan is.'
Opeens maakt hij een zwenking, als werd het hem te warm en vraagt met al de schijnbare belangstelling van een minister of ikzelf nog niet aan trouwen gedacht heb, waarop ik royaal erken dat ik er niet veel beter aan toe ben dan zijn kameraad die eerst trouwde en toen ging varen.
'Ook heb ik het meisje van de zakken alleen voor u gezocht en voor uw twee vrienden,' verzeker ik met nadruk, als een verdachte die op de rechter vooruitloopt. En ik moet mij weerhouden om er geen eed op te doen.
'Dat weten wij,' stelt Ali mij gerust. En geen glimp op zijn gelaat wekt enig vermoeden dat zijn verzekering slechts een uitdrukking is van wellevendheid.
En of ik ook kinderen heb?
'Zes,' geef ik toe, want nu zij schijnen te geloven in de reinheid van mijn bedoelingen, kunnen die kinderen er nog wel bij.
Hij brengt zijn kijkende vrienden op de hoogte en uit hun mimiek blijkt, dat zij het een prestatie vinden die mijn aanzien ten goede komt.
'Allemaal dochters?' vraagt hij behoedzaam.
De beste kerel durft blijkbaar niet van zonen spreken, als vreesde hij dat het woord mij smarten zou, indien Allah mij geen mannelijke nakomelingen gegund mocht hebben.
Als ik hem de verzekering geef dat er drie jongens onder zijn, pakken zij hun glazen beet en drinken geestdriftig hun laatste kliekje water op, als een huldeblijk aan mijn geslacht.
'Een vrouw, drie zonen en drie dochters,' overweegt hij. 'Niet alleen hebt u veel macht in dit land, maar u bent ook een gelukkig man, wat nog beter is, Sir, want een machtig man moet steeds de strop voor ogen hebben, terwijl een gelukkig man door niemand kan worden gedeerd.' En na even mijn derde borrel te hebben aangekeken, die door Korteriaar onder mijn neus wordt neergezet:
'Waarom drinkt u dan het Sterke vocht?'
Ik voel mij als getrapt, maar mijn aangeboren schuchterheid verhindert mij te bekennen dat ik het lust, zodat ik mij gedwongen zie er iets uit te flappen.
'Wanneer het in ons land koud en vochtig is zoals vanavond,' verzeker ik aarzelend, doch hij schijnt dadelijk met mijn verklaring in te stemmen.
'U gebruikt het dus niet om uw hoofd te doen draaien, zoals de meesten hier, maar als een medicijn. Dat dacht ik wel. Uw man aan het kruis zou het zeker evenmin goedkeuren als Allah, niet waar?'
De heilige naam doet hem even wegzinken, voert hem terug tot onze theologische gedachtenwisseling, want na een hele poos legt hij zijn hand eerbiedig op de mijne en kijkt mij ernstig aan.
'Sir,' zegt hij, 'onze Allah heeft geen zoon, geen vrouw, geen vader en geen moeder. Hij is alleen. En nooit zal iemand hem tekenen, want wie hem zien wil, moet eerst sterven.'
Na zulk een belijdenis valt er niets meer te zeggen. Zij is een waardig slotakkoord voor onze Aziatische symfonie en het wordt stilaan tijd dat ik weer aan huis ga denken, want als ik mij niet haast is mijn nachttram weg. Bovendien krijg ik medelijden met de baas die ons van achter zijn schenkbank droefgeestig staat aan te kijken, wachtend op onze verdwijning die het signaal zal geven voor de terugkeer van zijn geachte clientele.
Als hij komt ontvangen heb ik de grootste moeite om te beletten dat Ali betaalt, terwijl hun zes armen als een inktvis in de weer zijn om ook ieder contact tussen mij en de waard te verhinderen. Het getrouwde mannetje mompelt nog iets, waarop Ali beweert dat hij, die al het werk heeft gedaan, ook beloond dient te worden, maar als blanke man krijg ik ten slotte het laatste woord.
'En toch moet zij hier wonen, Kortenaartje,' probeer ik nog even als hij de pasmunt brengt, doch de man geeft geen antwoord, als een die weet dat met praten niets te verdienen is.
Intussen wordt onder mijn drie kameraden nog steeds gedebatteerd, alsof zij met de afloop geen genoegen konden nemen.
'Indien u nog trek hebt, drink dan een laatste glas voor onze rekening,' stelt Ali voor, maar om mijn reputatie niet te verbeuren verklaar ik dat men van het sterke vocht geen misbruik maken moet.
Ali raapt zijn talisman van de tafel op, draait het ding een paar keer om als wist hij niet goed wat hij ermee doen zou en bergt het dan toch maar op in een van de compartimenten van zijn staatsiejas.
'Misschien komt het later nog te pas,' meent hij, 'indien de omstandigheden dan gunstiger zijn.'
Het meisje is lediggezogen, de borsten slordig opgeborgen, zodat de blanke huid ons door de blouse tegenschittert. Als wij haar genaken blijft Ali staan als een nieuwe Melchior en staart in gedachten op het wicht dat met gebalde knuistjes sluimert, terwijl een straaltje zog, dat zich een weg baant over zijn wang, behoedzaam door de moeder wordt opgevangen. Ook zijn twee vrienden, die achter hem op hun tenen staan, kijken schuchter naar het wurmpje voor wie de poort des levens zo pas ontsloten werd.
'Dit is de beste tijd,' verklaart hij. 'Hier, in Afghanistan en in de hele wereld. Moge Allah hem beschermen en dat ook de nieuwe godsdienst zijn deel moge zijn.'
'Kijk naar iets anders, lelijke loeder,' snauwt de meid. En met een ruk keert zij hem de rug toe als om haar kind voor het boze oog te behoeden. Ali, die van haar Vlaams geen woord verstaat, knikt goedkeurend.
'U vergeet uw boeket, mijnheer,' roept Kortenaar mij na.
'The flowers,' herhaal ik als een echo, want zelf weet ik er geen raad mee.
'Voor de jonge moeder,' besluit Ali. 'Eens een kind, geschenken schaars.' Hij neemt de bloemen in ontvangst en legt ze omzichtig naast de schuwe meid op een tafel, waarbij de tronie van de waard een glimlach afgeeft die mij huiveren doet.
Met een laatste blik neemt hij afscheid van de desolate kroeg, van Kortenaar, van de jonge rnoeder en haar zuigeling en maakt dan de deur open met de statigheid van een hogepriester.
Vóór ons ligt de leeggestorven stad als een ruïne in het maanlicht en ik zal dus nog een eindje meelopen, anders konden zij verdwalen.
'Toch jammer dat wij het meisje van de sigarettendoos niet gevonden hebben.' Want al schijnen zij er min of meer overheen te zijn, mij zit Maria nog altijd dwars.
'Ja,' geeft hij toe. 'Maar zij is als een beeld dat men in 't water ziet. Als men het grijpen wil is er niets. Of zoals de lichten in het moeras. Men kan ze nalopen, doch men achterhaalt ze niet. Maar u hebt uw best gedaan, Sir,' erkent hij goedkeurend. En op een woord van hem wordt zijn mening door de twee anderen met gebaren beaamd, zo overvloedig als was ik Haroun Al-Rachid in eigen persoon.
'Gelooft u werkelijk in de man aan het kruis, Sir?' vraagt Ali.
'In onze luchtstreek wordt algemeen in hem geloofd.'
'Dan is hij het misschien die beschikt heeft dat u haar niet ontmoeten zoudt omdat u goed maar hartstochtelijk bent en het meisje alleraardigst.'
Wil hij mij onder zijn vaderlijke bescherming nemen of is het een perfide insinuatie. Ik zal maar vast beschutting zoeken onder het vaandel van mijn gezin.
'Ik zegde u toch dat ik getrouwd ben en zes kinderen heb?'
'Juist daarom. AI hebt u niets meer te verlangen, het meisje is al te aardig en het vlees is zwak.'
'Maar uw kameraad die een beetje licht in het hoofd is, die is toch óók getrouwd? Eerst getrouwd en dan gaan varen, hebt u verteld. En die is niettemin op haar verliefd? En wat mij betreft, ik ken haar immers niet eens?'
'Dat u haar niet kent, verandert niets aan de zaak, intcgendeel, want hoe aardig zij ook is, de geest maakt alles nog mooier. En wat mijn getrouwde vriend betreft, Allah is groot en aan varende lieden wordt veel vergeven.'
'Hard is het zeemansleven,' erken ik tegemoetkomend. 'Het zwaarste werk, ook bij storm en onweer, is hun deel.'
'Neen, Sir,' zegt Ali lachend, 'zo erg is het heus niet. De mensen aan wal verbeelden zich allerlei dingen. Maar er zijn geen vrouwen aan boord, ziet u, terwijl u dagelijks kunt beschikken over de moeder van uw zes kinderen. En om u niet zwaarder te belasten heeft wellicht de man aan het kruis het spoor van het meisje uitgewist of haar onzichtbaar gemaakt, zo dat wij haar niet kunnen ontdekken, ook niet met uw hulp en die van de grote superintendant van de politie die de woning kent van alle mensen, want wie zichzelf aan een kruis doet nagelen moet een machtig tovenaar zijn. Indien het zijn werk is, dan heeft hij wijs gehandeld want wij hebben geen gelegenheid gehad u te waarschuwen, dat u des te meer op uw hoede moet zijn omdat zij van uw volk is, zodat de vloed van woorden allicht de hindernissen zou wegspoelen.'
'Misschien zien jullie haar nog wel eens terug,' zeg ik bij wijze van afleiding, om aan die godslastering een eind te maken.
'Misschien, bij een volgende reis, indien er dan weer zakken te verstellen zijn. Voor ons, mensen, is de toekomst een gesloten boek.'
En Ali maakt met de hand een vage beweging die duidelijk zegt dat Allah hierover beslissen zal.
Eigenlijk is onze cyclus niet afgesloten, want nog steeds heb ik de Lange Ridderstraat heimelijk in portefeuille. Zal ik? Het is vlak in de buurt, maar de straat schijnt mij opeens ver af te liggen, eindeloos ver, zo ver als enige plaats waar de dingen zijn die men nooit bereiken zal.
Wij zijn intussen bij de Werf aangeland. Als zij die volgen komen zij fataal bij hun Dehli Castle terecht en kunnen naar kooi. Verdwalen is nu uitgesloten want hun weg is afgebakend door een stoet van mastodonten die sluimerend aan de kade liggen.
Nu het scheidingsuur slaat denk ik terug aan het bureau van politie en aan die blik van hem toen hij opkeek van onder zijn zwarte heim. En alsof onze omgang nog jaren duren moest, spreek ik de hoop uit dat hij mij nooit meer verloochenen zal.
Hij denkt na als een die zijn geweten onderzoekt om niet lichtvaardig van antwoord te dienen.
'Verloochend heb ik u niet,' zegt hij zacht. 'Mijn geest heeft gewankeld maar niet mijn hart.'
Ik wens hem nu een voorspoedige thuisreis. En om het afscheid op te vrolijken zeg ik dat zijn getrouwde kameraad ginder niet te veel van het meisje verteilen moet, wegens het vrouwtje dat hij moest laten zitten om naar zee te gaan.
'Dat zal hij niet doen,' verzekert Ali. 'Al is hij licht, toch heeft hij een zeer voorzichtige tong.'
En na een ogenblik stilte, want ik heb niets meer te zeggen: 'zoals voor een ieder de tijd komt waarop hij sterven moet, Sir, zo is het nu voor ons de tijd om u te verlaten. Ik wens u vreugde en gezondheid in dit natte land en ook dat het aantal van uw zonen nog mag aangroeien, dan wordt u na uw dood niet vergeten. Wij hebben aandachtig toegekeken bij alles wat u gedaan hebt, want in den vreemde moet men evenzeer op zijn hoede zijn als de dieren in de wildernis en wij hebben gezien dat u het zo goed met ons meent alsof wij broeders waren, al behoren wij niet eens tot uw volk. Niet alleen hebt u geen beloning willen aanvaarden, maar u hebt zelf het water en het sterke vocht betaald en ik heb hard moeten werken voor ik het geld van de bloemen kon teruggeven. En dat alles omdat u wist dat wij niet bekend zijn in deze havenstad. Ja, wij hebben alles begrepen. Ik ben u dankbaar en zo zijn ook mijn vrienden, al kunnen zij zelf niet spreken. Komt u ooit in verre landen, dan hoop ik dat uw man aan het kruis iemand op uw weg zendt die zo lang met u medegaat als u met ons hebt gedaan, zonder te zeggen het regent te hard, want een hulpvaardige vreemdeling is een vuurbaak in de nacht. En wat nu het meisje betreft. Mocht u haar ontmoeten, Sir, zeg haar dan dat wij bij de man van de vogelkooien geweest zijn die eerst haar brief op de grond legde en toen niet wilde spreken, bij de superintendant die zelf de bloemen opraapte en ook bij de man die slechts glazen spoelt en liedjes zingt, dus dat wij alles gedaan hebben wat vier mensen bij nacht in een stad als deze kunnen doen. En dat zij moet uitkijken naar de Dehli Castle, want die komt zeker terug indien het schip gespaard blijft. Wordt zij niet aan boord gestuurd, dat zij dan uit zichzelf komt, tot op het achterschip bij het luik, waar een van ons drieen haar zal opwachten. Aan nieuwe geschenken zal het niet ontbreken, al hebben de eerste tot niets gediend. Maar pas op uzelf, want men kan rnoeilijk van haar weg. Het is daarom voorzichtig te spreken zonder haar aan te raken.'
Ik doe hem nog eens opmerken dat ik haar, helaas, niet ken.
'Maar u weet al de woorden die op het papier staan, zodat u vragen kunt. En aan de haven kan men zich niet vergissen, want onder de zakkenmeisjes is er geen tweede als zij, zo zeker als Allah de enige ware, almachtige God is.'
Even staat hij bewegingloos, naar de grond starend, als in twijfel of hij nog iets zeggen of doen zou, scharreit dan tussen jas en voering en biedt mij opnieuw die doos sigaretten aan.
'Nu onze wegen uiteenlopen, kunt u het niet weigeren.' Ik neem het geschenk in ontvangst en geef hem de verzekering dat ik het bewaren zal als een aandenken.
'Neen,' raadt hij, 'u moet ze oproken, anders drogen zij uit. Ware vrienden hebben geen pand tot gedachtenis nodig.'
Deze woorden, die de allerlaatste zijn, bezegelen onze kortstondige broederschap.
Nog een handdruk en zij stappen op. En nu zij alleen zijn, lopen zij weer in nationale volgorde, met Ali aan de spits. Onder de eerste lantaarn blijven zij staan, als wisten zij dat ik hen zou nakijken, wuiven mij een laatste vaarwel toe en slinken dan spoedig tot mieren in 't verschiet van de eindeloze Werf.
Om naar huis te gaan moet ik nu eigenlijk door de Lange Ridderstraat en het zou niet te verantwoorden zijn indien ik er voor uit de weg ging. Mij dunkt dat ik geen misdadiger ben en ik zal er dan ook dóórlopen al brak ik er de nek.
Een bekende hoek om en zij ligt voor mij: een strook maanlicht en daarnaast een schaduwbank. Hoe laat mag het wel zijn?
Van al de straten van onze oude stad komt deze mij het meest rampzalig voor. Geslachten van Proletariers hebben hier onvermoeid gewoekerd en gestonken, in krotten die nog slechts ten koste van een geweldige inspanning in verticale stand blijven. Er is niemand te zien, niets te horen op dit ontijdig uur. En uit de oude riolen stijgt een walm op waar ik wee van word.
Eenenzeventig is een wrakke deur en een venstermuil waarvan de helft met planken dichtgespijkerd is. Van het vaal gelaat hangt het pleister in lappen naar beneden en uit een afloopbuis, die uitsteekt als een galg, leken moeizaam de laatste tranen van de regenvlaag die mij belet heeft mijn stamkroeg op te zoeken.
Zal jij het bestaan te kloppen aan dit heiligdom om in Ali's naam Maria op te eisen die van ochtend aan boord was van de Dehli Castle, voor de zakken? Want hier is het, mijn hele wezen is er zeker van.
Kom, oude sater, het is genoeg. Laat haar in vrede genieten van haar laatste sigaretten, dromen van haar sjaaltje en van haar pot gember. En loop door, dan wordt u wellicht de geilheid niet aangerekend die bij deze nachtelijke klopjacht uw stut is geweest.
Nu vooral niet gaan kniezen en niet mee naar Bombay, niet meer op zoek naar het nestje van Fathma, maar gauw naar huis met mijn krant om weer plaats te nemen in de kring van die waar ik aan gebonden ben en die mij vervelen, onuitsprekelijk.
En opnieuw aan Ali denkend, schiet mij een liedje uit mijn jeugd te binnen:

Adieu, adieu,
I can no longer stay with you,
I hang my harp on a weeping willow-tree
and may the world go well with thee.

 

Ja, broeders, dat het u goed mag gaan in de wereld. Dat Allah uw pad moge effenen en u behoeden op zee, om u terug te voeren naar uw bergen als de tijd gekomen zal zijn. En wat Maria en Fathma betreft, laten wij niet wanhopen, want de wil des Heren is immers ondoorgrondelijk.

Antwerpen, 1946

Jetzt, da sich die lästigen Kunden in Rauch aufgelöst haben, bestelle ich einen zweiten Schnaps, denn ich werde noch etwas bleiben, weil hier ein warmer Ofen bullert, den wir uns doppelt und dreifach verdient haben. Und bevor der sich nähernde Abschied uns wieder zu Fremden macht, will ich noch ein wenig Alis freundlicher Stimme lauschen. Ich frage also, aus welcher Gegend von Indien sie kommen und da stellt sich herraus, dass sie gar nicht aus dem Land von Fathma sind, sondern aus Afghanistan.
'Kabul?'
Nein, nicht aus der Hauptstadt. Sie sind zuhaus im Hochgebirge an der Grenze zu Turkmenistan.
Ob ihr Sultan ein anständiger Kerl ist?
'Weiß ich nicht,' lacht Ali. 'Kleine Vögel sollten aus der Nähe des Adlers bleiben.'
Ich erkläre nun, dass wir hier einen König haben, genau wie in England.
'Ach,' tröstet er, 'überall gibts irgendwas.'
Als ich frage, ob sein Land schön ist, sagt er leidenschaftlich ja. Warum sie dann zur See fahren, statt in ihren Bergen zu bleiben.
'Wir müssen essen.'
Ob sie verheiratet sind?
Er selbst nicht. 'Bei uns in den Bergen sind Frauen und Schafe teuer. Erst noch eine zeitlang auf See um Geld zu verdienen. Aber er hier ist verheiratet.' Und er weist auf den, der ihm am nächsten sitzt. 'Er ist ein bisschen leicht im Kopf. Erst geheiratet und dann zur See.' Und weil Ali vermutlich findet, dass es unglaublich kingt, zwingt er seinen Kameraden in meinem Beisein Schuld zu bekennen, denn das Kerlchen nickt jämmerlich ja und lässt dann das dunkle Haupt sinken.
Ich will wissen, was er von unseren hiesigen Frauen hält, auf die ich so stolz bin.
'Die Frauen, die dem Seemann entlang der Küsten Liebe verkaufen, unterscheiden sich nur durch die Farbe, Sir. Hier sind sie hell, hinter Gibraltar braun und ab Aden finden wir unsere eigene, extradunkle Sorte wieder, aber überall sind sie arg aufs Geld aus, sodass wir nie wissen, wo wir unsere Pfunde verstecken sollen. Aber die hier,' und er starrt nachdenklich auf die primitive Schrift, 'die ist ganz anders. Wie Sonnenschein in diesem nebligen Land, sodass alle auf dem Achterdeck ihre Arbeit ruhen ließen, um zu sehen wie ihre Hände die Säcke änderten, wie sie da saß bei der Luke als würde sie bleiben, wie flux und fröhlich das ging, ohne Hilfe und ohne etwas zu fragen, das Aufblitzen der Nadel, das Lachen ihres Mundes und das Funkeln ihrer Zâhne als sie den Faden durchbiss. Um nicht von all dem zu sprechen, wonach Männer in erster Linie gucken. Wenn ich dieses Papier nicht in der Hand hätte, ich würde meinen ich hätte geträumt. Ich fahre nun schon 16 Jahre zur See aber dies ist die erste Perle, Sir. Ja, eine Perle, es gibt kein andres Wort dafür. Und warum unter dieser grauen Luft, die die Menschen unfindbar macht? Wir wissen es nicht. Ich habe Ihnen bereits gesagt, was wir ihr geschenkt haben und vielleicht finden Sie, dass wir mehr hätten tun können, aber Seeleute müssen rechnen und unser Lohn erlaubt es uns nicht, sodass wir unserem Freund hier, der verheiratet ist und ein bisschen leicht im Kopf, den Schal vergüten mussten, den er in Bombay für seine Frau gekauft hatte und den er ihr ohne nachzudenken gebracht hat, weil Nachdenken in ihrem Beisein so schwierig war. Nicht jeder kann beim Geben auch an sich selbst denken, auf dass der Geist die Hand bremsen möge.'
Er wendet sich für irgend eine Bestätigung an seine beiden Kameraden, denn die kleffen dezidiert etwas zurück, woraufhin alle drei schweigend auf den Tisch niederschaun.
Um die gedrückte Stimmung zu durchbrechen, frage ich welchem Gottesdienst sie angehören, aber der Übergang war sicher zu radikal, denn er scheint mich nicht zu begreifen.
Also werde ich mal versuchen meine Worte in ein Bild zu bringen und ich zeichne einen sitzenden Buddha mit seiner Lotusblume, Ohrläppchen bis auf die Schultern und einem Nabel wie ein starrendes Auge. Dann frage ich, ob das das Bild ist von dem, an den sie glauben.
Mit einem Blick hat Ali verstanden, gibt meine Zeichnung weiter und übersetzt meine Worte seinen Freunden, was er jedes mal tut, wenn er eine Frage die Mühe wert findet.
'No, Sir, wir sind von Mohammed,' sagt er mit Nachdruck, wozu seine Macker einstimmend nicken. Und er entledigt sich meiner heidnischen Skizze indem er sie mir wieder zuschiebt.
'Allah?'
'Ja, Allah,' sagt er leise, als fürchte er, der heilige Name könne bei Kortenahr befleckt werden.
'Gut?'
'Das einzig Gute, sagt man.'
Um nun auch etwas von mir zu erzählen, sonst bekäme es etwas von einem Verhör, teile ich ihm mit, dass wir hier Christen sind, doch den Ausdruck scheint er wieder nicht zu begreifen.
Auf Buddhas Rückseite zeichne ich nun unseren Christus an seinem Kreuz, mit den gebräuchlichen Attributen wie Krone; bitterem Mund und herausquellenden Rippen.
Sie geben tieferes Mitleid zu erkennen als je von einem Chisten ausgehen kann und Ali sagt 'armer Mann'. Er hat schon mehrere in der Stadt hängen gesehen und sie jedesmal von Herzen beklagt.
'Wird das hier viel getan?' fragt er, woraufhin ich ihn zurechtweise indem ich sage, dass das unser Gott ist, unser Allah.
Er übersetzt augenblicklich, so eigenartig findet er meine Aufklärung, und jetzt betrachten alle drei unseren Kreuzesträger mit intensiver Neugier.
'Warum hat er das tun lassen?' fragt Ali, 'und wer hat sich das getraut?'
Als ich sage, dass er es selbst gewollt hat, sehe ich, dass sie sprachlos sind vor Erstaunen.
Erklären ist undenkbar, denn sie stehen vor der selben Mauer, an der ich seit einem halben Jahrhundert entlanglaufe ohne eine Tür zu finden und drum sitze ich mit unserem Menschengott ziemlich in der Klemme gegenüber der abstrakten Einheit ihres Allah. Aber ich kann es richtigstellen und erkläre, dass es eigentlich nicht Gott selbst ist, sondern dessen Sohn. Das scheint jedoch Öl ins Feurer gegossen, denn sobald Ali übersetzt hat, kommt Animo in meine Afghanen. Vor allem das verheitratete Männlein ist am Wort und als sein Vortrag endlich stockt, setzt Ali wie ein Axiom voraus, dass da auch eine Frau sein muss, was ich zugebe.
'Und noch mehr Jungen oder Mädchen?' fragt er neugierig.
'Nein, nur ein Sohn.'
'Sehr merkwürdig,' sagt er kopfschüttend. 'Er hat die Gestalt eines Menschen, sodass die, die es sicht getrauten, dem Schöpfer des Weltalls die Hand geben konnten.'
Es scheint nötig nun Gott den Vater unverzüglich ins Spiel zu bringen, denn der ist doch der Urbegriff, der als solcher meine Afghanen mit dem Übrigen versöhnen könnte aber ich zögere ob nackt oder gekeidet, großzügig oder drohend, mit oder ohne Bart. Obendrein gehörte der Heilige Geist mit eingeschaltet, sonst könnten sie nach meiner unvollständigen Schilderung noch an eine Art Familie denken, die immer noch irgendwo hier auf der Erde ansässig ist. Ich fürchte jedoch, dass diese dritte Person sie noch mehr verwirren würde und außderdem merke ich, dass mein Englisch dieser Aufgabe nicht gewachsen wäre.
Jetzt, wo Liebe und Glaube erledigt sind, kann schwerlich diejenige Bewegung außer acht gelassen werden, die überall auf der Welt die Herzen in Aufruhr bringt und daher frage ich, ob sie schonmal was vom Kommunismus gehört haben.
'Ein paar aus unserer Gegend haben schonmal die nördliche Grenze überquert und ein paar sind drüben geblieben. Und bisweilen kommen Reisende aus dem großen Land und erzählen beim Lagerfeuer von dem großen Propheten, der schon jahrelang in einem gläsernen Grab liegt ohne zu Staub zu zerfallen und dieser Prediger war von dem neuen Glauben ohne Gott, in dem alle gleichwertig sind mit Frauen und Schafen, nach Essen und Kleidung, nach Wohnung und Geld. Und zwar nicht erst später im Schoße Allahs, denn das lehrt man uns schon lang, sondern schon hier auf Erden, was auch nicht zu verachten ist.'
Der Kern der Sache ist ihm also nicht entgangen, wie schwarz er auch aussieht.
'Gewiss, schon hier auf Erden, von der Geburt bis ins Grab. Denken Sie, dass Mohammed etwas dagegen hätte? Oder wollte er, dass Gelchheit erst nach dem Tode anfangen sollte?'
Ali antwortet nicht gleich sondern berät sich erst mit seinen Freunden, wobei ich den Eindruck kriege, dass die Unterhaltung umsichtiger ist als über die Frauen, oder über die Zusammensetzung unseres westlichen Gottes. Schließlich kommt eine Gegenfrage:
'Hatte Ihr Mann am Kreuz etwas dagegen?'
Gleich merke ich, dass unsere Freunschaft zu Zeit in der Luft hängt und dass wir im Augenblick bloß noch wie Diplomaten einander gegenübersitzen. Dagegen muss ich gleich angehen, sonst wird alle weitere Annäherung unmöglich.
'Soweit ich weiß, hat er nie etwas dieser Art gesagt. Im Gegenteil, er wollte die Großen kleiner und die Kleinen größer machen und vor allem, dass jeder seine eigene Seele nach faulen Stellen durchsuchte aber hauptsächlich sprach er über das Leben im Jenseits, also im Schoße seines Vaters. Da erst solle man Lohn nach Werken bekommen.'
'Das war auch weniger gefährlich, denn selbst Prediger müssen auf die Mächtigen achten und die besitzen lieber auf Erden. War er vielleicht vorsichtig?'
'Jedenfalls sprach er in Gleichnissen. Aber er lebte auch unter gefährlichen Menschen'
'Und doch nicht vorsichtig genug,' überlegt Ali, der offenbar an das Kreuz zurückdenkt und an die herausquellenden Rippen. 'Nicht alles gesagt und soch zuviel? Aber es ist sicher sehr lange her und bevor alles gesagt ist, müssen viele das Wort führen. Erst haben die Alten fürs Jenseits gepredigt und jetzt die Neuen fürs Leben hier auf Erden. Sie ergänzen einander, denn ein und derselbe Mann kann nicht das erste und das letzte Wort sagen.'
'Und Mohammed?' Ich wünschte, dass er Farbe bekennt.
'Unser großer Prophet ist vorsichtiger gewesen. Der ist wenigstens am Leben geblieben bis Allah ihn rief. Aber auch er kann nichts dagegen haben, denke ich, dass die Gleichheit schon in dem Teil unseres Seins anfängt, dessen wir am sichersten sind, denn man muss manchmal lange warten, bis man in seinen Schoß aufgenommen wird, nicht wahr, Sir?'
'Aber was tun mit den Mitmenschen wie Ihrem Sultan oder dem König von England?'
'Unter Geld begraben wenn sie zustimmen.'
'Und wenn sie nicht zustimmen?' Ich öffne meine Hände und strecke sie fragend nach ihm aus, was vom Nord- bis zum Südpol sagen will: 'Ja, was dann?'
Eben zögert Ali wie der Hund vor dem Wasser, wagt aber doch den Sprung, denn er deutet in der Luft mit seinem famosen Zeigefinger eine Schlinge an und zieht an einem unsichtbaren Strick.
Ich frage ihn, ob er keine anderen Mittel kennt, denn er kommt mir vor wie ein frischgebackener Volkskommisar, der kurzen Prozess macht. Er denkt wirklich nach, scheint aber kein Surrogat zu finden.
'Ohne Gewalt wird es nicht gehen', schlussfolgert er, 'denn die Großen haben die Macht aber die Kleinen sind zahlreich und den Ameisen widersteht der Tiger nicht. Ameisen jedoch sind blind, während der Mensch vor dem Tod zittert, denn auch wenn er glaubt, sicher ist er nicht. Man hat uns die Welt gegeben als Hain, in dem das Ernten unsere Arbeit sein soll, also hat der Mensch die Gleichheit in Händen. Und doch werden viele kleine Allah sehen bevor das Werk getan ist.'
Plötzlich macht er einen Schwenk, als sei es ihm zu heiß geworden und er fragt mit dem scheinbaren Interesse eines Ministers, ob ich selbst noch nicht an Heiraten gedacht hätte, woraufhin ich royal bekenne, dass ich nicht viel besser dran bin als sein Kamerad, der erst heiratete und dann zur See fuhr.
'Außerdem habe ich das Mädchen von den Säcken nur für Sie und Ihre Freunde gesucht' versichere ich nachdrücklich wie ein Verdächtiger, der dem Richter zuvorkommt. Und ich muss mich zurückhalten keinen Eid drauf zu schwören.
'Das wissen wir', beruhigt Ali mich und keine Miene seines Gesichtes lässt vermuten, dass es nur aus Höflichkeit ist
Ob ich auch Kinder habe?
'Sechs,' gebe ich zu, denn jetzt, wo sie an die Reinheit meiner Absichten glauben, können die paar Kinder gewiss noch dazu.
Er informiert seine Freunde und aus ihren Mienen geht hervor, dass sie das als eine Leistung betrachten, die mein Ansehen erhöht.
'Alles Töchter?' fragt er behutsam.
Dieser gute Kerl wagt es offenbar nicht von Söhnen zu sprechen, als fürchte er, dass mir das Wort weh tun würde, falls Allah mir keine männlichen Nachkommen vergönnt haben sollte.
Als ich ihm versichere, dass drei Jungen darunter sind, ergreifen sie ihre Gläser und trinken begeistert ihre letzten Restchen Wasser aus, als Huld auf mein Geschlecht.
'Eine Frau, drei Söhne und drei Töchter,' überlegt er. 'Sie haben nicht nur viel Macht in diesem Land, sondern Sie sind auch ein glücklicher Mensch was noch besser ist, denn ein mächtiger Mann muss stets den Strick vor Augen haben aber einem glücklichen Menschen kann niemand etwas anhaben.' Und nach einem Blick auf meinen dritten Schnaps, den mir Kortenahr gerade vor die Nase gestellt hat: 'Warum trinken Sie dann das Feuerwasser?'
Ich fühle mich wie erwischt aber meine angebohrene Schüchternheit verbietet mir zu bekennen, dass es mir schmeckt, sodass ich mich gezwungen sehe etwas zusammenzureimen: 'Wenn es in unserem Land kalt und feucht ist wie heute Abend...', beginne ich zögernd aber er kauft mir gleich meine Erklärung ab.
'Sie tuns also nicht, um Ihren Kopf drehen zu lassen wie die meisten hier, sondern als Medizin? Das dachte ich mir. Ihr Mann am Kreuz würde es ebensowenig gutheißen wie Allah, nicht wahr?'
Der heilige Name lässt ihn eben in Grübeln versinken, bringt ihn zurück zu unserem theologischen Gedankenaustausch, denn nach einer Weile legt er seine Hand ehrerbietig auf meine und er schaut mich ernsthaft an.
'Sir', sagt er, 'unser Allah hat keinen Sohn, keine Frau, keinen Vater und keine Mutter. Er ist allein. Und nie wird ihn jemand zeichnen, denn wer ihn sehen will, muss erst sterben.'
Auf dieses Bekenntnis gibts keine Antwort. Es ist der Schlussakkord unserer asiatischen Symphonie und es wird langsam Zeit, wieder an zuhaus zu denken, denn wenn ich mich nicht beeile, ist meine Nachtbahn weg. Außerdem kriege ich Mitleid mit dem Wirt, der uns hinter seinem Tresen trübe anstarrt und auf unseren Abzug wartet, der das Signal zur Rückkehr seiner normalen Kundschaft sein wird.
Als er kassieren kommt, habe ich die größte Mühe zu verhindern dass Ali bezahlt, während ihre sechs Arme wie ein Tintenfisch zappeln um zu verhindern, dass ich mit dem Wirt in Kontakt komme. Das verheiratete Männlein murmelt noch etwas, woraufhin Ali behauptet, dass wer alle Arbeit getan hat, auch belohnt werden soll aber als weißer Mann habe ich schließlich das letzte Wort.
'Und doch muss sie hier wohnen, Freundchen,' versuche ich es nochmals als er das Wechselgeld bringt, aber der Mann gibt keine Antwort, wie einer der weiß, dass man mit Reden nichts verdienen kann.
Unterdessen debattieren meine Kameraden noch immer, als könnten sie sich mit dem Ablauf nicht zufrieden geben.
Wenn Sie noch Lust haben, trinken Sie dann ein letztes Glas auf unsere Rechnung', schlägt Ali vor, aber um meinen Eindruck nicht zu verderben, erkläre ich, dass man von Alkohol keinen Missbrauch machen soll.
Ali nimmt seinen Talisman vom Tisch, dreht das Ding ein paar mal um als wüsste er nicht recht, was damit zu tun, verstaut es aber schließlich doch in einem der Abteile seiner Ausgehjacke.
'Vielleicht können wir es nochmal brauchen', meint er, 'wenn die Umstände günstiger sind.'
Das Mädchen ist leergesaugt, die Brüste schlampig eingepackt, sodass uns die weiße Haut durch die Bluse zuschimmert. Als wir uns ihr nähern bleibt Ali stehen wie ein neuer Melchior und starrt gedankenverloren auf das Kleine, das mit geballten Fäustchen schlummert, während noch ein Tröfchen Milch, das sich einen Weg über seine Wange bahnt, behutsam von der Mutter aufgefangen wird. Auch seine beiden Freunde begucken schüchtern den kleinen Wurm, dem die Lebenspforte gerade erst geöffnet ward.
'Das ist die beste Zeit,' erklärt Ali, 'hier, in Afghanistan und in der ganzen Welt. Möge Allah ihn beschützen und möge ihm auch der neue Gottesdienst zuteil werden.'
'Glotz woanders hin, hässliches Biest,' faucht das Mädchen. Und mit einem Ruck kehrt sie ihm den Rücken zu wie um ihr Kind vor dem bösen Auge zu behüten. Ali, der von ihrem Flämisch kein Wort versteht, nickt gutheißend.
'Sie vergessen Ihr Bukett, Herr,' roeft Kortenahr mir nach.
'The flowers,' wiederhole ich wie ein Echo, denn ich weiß nichts damit anzufangen.
'Für die junge Mutter,' beschließt Ali. 'Sobald Kind, Geschenke knapp.' Er nimmt die Blumen und legt sie umsichtig neben dem scheuen Madchen auf einen Tisch, wobei der Wirt eine Grinsfresse zieht, die mich frösteln macht.
Mit einem letzten Blick nimmt er Abschied von der desolaten Wirtschaft, von Kortenahr, von der jungen Mutter und ihrem Säugling und öffnet dann die Tür mit der Feierlichkeit eines Hohepriesters.
Vor uns liegt die ausgestorbene Stadt wie eine Ruine im Mondlicht und ich werde noch ein Stückchen mitgehen, sonst könnten sie sich noch verlaufen.
'Doch schade, dass wir das Mädchen von der Zigarettenschachtel nicht gefunden haben.' Denn obwohl sie scheinbar schon über Maria hinweg sind, mehr oder weniger, ich bin es nicht.
'Ja,' gibt er zu. 'Aber sie ist wie ein Bild, das man im Wasser sieht. Will man es ergreifen, dann ist da nichts. Oder wie Lichter im Moor. man kann ihnen nachlaufen aber man erreicht sie nicht. Aber Sie haben ihr Bestes getan, Sir,' sagt er anerkennend und die beiden andern bestätigen seine Worte mit Gebährden, so übertrieben als wäre ich Al Rachid persönlich.
'Glauben Sie wirklich an den Mann am Kreuz, Sir?' fragt Ali.
In unseren Breiten glaubt man allgemein an ihn.
'Dann hat er vielleicht gefügt, dass Sie ihr nicht begegnen sollen, denn Sie sind gut aber leidenschaftlich und das Mädchen ist allerliebst.'
Will Ali mich unter seinen väterlichen Schutz nehmen oder ist das eine perfide Anspielung? Ich werde schonmal Schutz suchen unter dem Banner meiner Familie.
'Ich sagte Ihnen doch, dass ich verheiratet bin und sechs Kinder habe?'
'Gerade darum. Auch wenn Sie nichts mehr zu verlangen haben, das Mädchen ist all zu lieb und das Fleisch ist schwach.'
'Aber Ihr Kamerad, der ein bisschen leicht im Kopf ist, ist doch auch verheiratet? Erst geheiratet und dann zur See gefahren, haben Sie erzählt. Und der ist nichtsdestotrotz verliebt in sie. Und was mich angeht, ich kenne sie nicht einmal!'
'Dass Sie sie nicht kennen, ändert nichts an der Sache, im Gegenteil. denn wie lieb sie auch ist, der Geist macht alles noch schöner. Und was meinen verheirateten Freund betrifft, Allah ist groß und fahrenden Seeleuten wird manches vergeben.'
'Hart ist das Leben der Seeleute', gebe ich entgegenkommend zu. 'Schwerste Arbeit, auch bei Sturm und Unwetter, ist ihr Los.'
'Nein, Sir', sagt er lachend, 'ganz so schlimm ist es nicht. Die Menschen an Wall stellen sich allerlei vor. Aber es gibt halt keine Frauen an Bord, sehen Sie, Sie aber können täglich über die Mutter Ihrer Kinder verfügen. Um es Ihnen nicht schwerer zu machen, hat der Mann am Kreuz die Spur des Mädchens möglicherweise ausgewischt oder sie unsichtbar gemacht, sodass wir sie nicht finden können, auch nicht mit Ihrer Hilfe und der des hohen Beamten von der Polizei, der die Wohnungen aller Leute kennt. Der sich selbst ans Kreuz nageln lässt, muss ein mächtiger Zauberer sein. Wenn er es war, hat er weise gehandelt, denn wir hatten keine Gelegenheit Sie zu warnen, dass Sie um so mehr auf der Hut sein mussten, als sie von Ihrem Volke ist und eine Flut von Worten könnte vielleicht alle Hindernisse hinwegspülen.'
'Vielleicht seht Ihr sie ja nochmal wieder', sage ich ablenkend, um den Gotteslästerungen ein Ende zu machen.
'Vielleicht auf einer kommenden Reise, wenn wieder Säcke geändert werden müssen. Für uns Menschen ist die Zukunft ein geschlossenes Buch.'
Und Ali macht eine fage Bewegung mit der Hand die deutlich sagt, dass Allah es fügen wird.
Eigentlich ist unser Zyklus nicht vollständig, denn ich habe die Lange Ritterstraße noch auf der Hinterhand. Soll ich? Es ist ganz in der Nähe aber die Straße scheint mir auf einmal ganz weit weg, endlos weit, so weit, wie der einzige Ort, wo die Dinge sind, die man nie erreichen wird.
Wir sind inzwischen an der Werft angelangt. Wenn sie hier weitergehen kommen sie totsicher bei der Dehli Castle raus und können in die Kojen. Verirren geht nun nicht mehr, denn der Weg ist abgegrenzt durch eine Reihe Mastodonten, die an der Kaaimauer schlummern.
Nun, da es Abschied geschlagen hat, denke ich zurück an die Polizeiwache und an Alis Blick, als er unter seinem schwarzen Helm aufschaute. Und als ob unser Umzug noch lange weiter ginge, spreche ich die Hoffnung aus, dass er mich nie mehr verleugnen möge.
Er denkt nach wie jemand, der sein Gewissen untersucht um keine leichtfertige Antwort zu geben.
'Verleugnet hab ich Sie nicht', sagt er leise. 'Mein Geist hat geschwankt aber mein Herz nicht.'
Ich wünsche ihm nun glückliche Heimreise und um den Abschied fröhlicher zu machen sage ich, dass sein verheirateter Kamerad daheim nicht zu viel von dem Mädchen erzählen soll, wegen der Frau, die er sitzen lassen musste um zur See zu fahren.
'Das wird er nicht tun,' versichert Ali, 'er ist zwar leicht aber er hat eine vorsichtige Zunge.'
Und nach einem Augenblick Stille, denn ich habe nichts mehr zu sagen: 'So wie für jeden die Zeit kommt, wo er sterben muss, Sir, ist es für uns jetzt Zeit, sie zu verlassen. Ich wünsche Ihnen Freude und Gesundheit in diesem nassen Land und möge die Zahl Ihrer Söhne noch wachsen, dann werden Sie nach Ihrem Tod nicht vergessen. Wir haben bei allem was Sie taten andächtig zugeschaut, denn in der Fremde muss man auf der Hut sein wie Tiere in der Wildnis und wir haben gesehen, dass Sie es gut mit uns meinten als wären wir Brüder und wir gehören nichtmals zu Iihrem eigenen Volk. Sie haben nicht nur keine Belohnung annehmen wollen, sondern auch noch das Wasser und den Alkohol bezahlt und ich habe hart arbeiten müssen, um ihnen wenigstens das Geld für die Blumen zurückgeben zu können. Und all das, weil Sie wusten dass wir unbekannt waren in dieser Hafenstadt. Ja, wir haben alles verstanden. Ich bin Ihnen dankbar und meine Freunde sind es auch, auch wenn sie es nicht selbst sagen können. Wenn Sie in ein fernes Land kommen, dann hoffe ich, dass Ihr Mann am Kreuz Ihnen jemanden schickt, der mit ihnen geht solange wie sie mit uns gegangen sind, ohne zu sagen dass es zu stark regnet, denn ein hilfsbereiter Fremder ist ein Leuchtfeuer in der Nacht. Und was das Mädchen betrifft, sollten Sie sie treffen, Sir, sagen Sie ihr, dass wir bei dem Mann mit den Vogelkäfigen waren, der erst ihren Brief auf den Boden gelegt hat und nicht sprechen wollte, bei dem hohen Polizeibeamten, der selbst die Blumen aufgehoben hat, und bei dem Mann, der nur spühlt und Lieder singt, dass wir also alles getan haben, was vier Menschen bei Nacht in einer Stadt wie dieser tun können. Und dass sie ausschauen soll nach der Dehli Castle, denn die kommt sicher wieder, wenn sie nicht vergeht. Wenn sie nicht an Bord geschickt wird, dass sie dann selber kommen soll bis zum Achterschiff bei der Luke, da wird einer von uns dreien sie erwarten. An neuen Geschenken soll es nicht fehlen, auch wenn die ersten zu nichts geführt haben. Aber passen Sie auf sichselbst auf, denn man kommt nur schwer wieder weg von ihr. Es ist darum ratsam mit ihr zu sprechen ohne sie zu berühren.'
Ich erinnere ihn nochmals, dass ich sie - leider - nicht kenne.
'Aber Sie kennen alle Worte, die auf dem Papier stehen, sodass Sie fragen können und am Hafen kann man sich nicht irren, denn es ist kein zweites Sackmädchen wie sie, so sicher wie Allah der einzige, wahre, allmächtige Gott ist.'
Er steht eben rührlos und starrt zu Boden wie im Zweifel ob er noch etwas sagen oder tun soll, greift dann in sein Jackenfutter und bietet mir wieder eine Schachtel Zigaretten an.
'Jetzt, wo sich unsere Wege trennen, können sie nicht ablehnen.'
Ich nehme das Geschenk in Empfang und versichere ihm, dass ich es als Andenken bewahren werde.
'Nein,' rät er, 'Sie müssen sie aufrauchen, sonst vertrocknen sie. Wahre Freunde haben kein Unterpfand zum Gedächtnis nötig.'
Diese Worte, es sind die letzten, besiegeln unsere kurze Brüderschaft.
Noch ein Handdruck und sie gehn. Und als sie allein sind laufen sie wieder in nationaler Reihenfolge mit Ali an der Spitze. Unter de ersten Laterne bleiben sie stehen als wüssten sie, dass ich ihnen nachschaue, winken mir ein letztes Lebwohl zu und schrumpfen dann schnell zu Ameisen in der Tiefe der endlosen Werft.

Auf dem Heimweg muss ich nun eigentlich durch die Lange Ritterstaße, und es wäre unverantwortlich zu kneifen. Ich bin kein Missetäter und darum werde ich hindurchgehen und kostete es mich den Kopf.
Um eine bekannte Ecke und sie liegt vor mir: ein Streifen Mondlicht und daneben eine Bank im Schatten. Wie spät mag es sein?
Von allen Straßen unserer Stadt scheint mir dies die ärgste. Generationen Proletarier haben hier unermütlich gewuchert und gestunken, Bruchbuden, die sich nur noch mit allergrößter Mühe aufrecht halten können. Niemand ist zu sehen, nichts zu hören, zu dieser Unzeit. Und aus der alten Kanalisation kommt ein Gestank, von dem mir schlecht wird.
Die 71 ist eine gammlige Tür mit einem Fenstermaul, das zur Hälfte mit Brettern vernagelt ist. Vom fahlen Gesicht hängt der Putz in Lappen herunter und aus einem Abwasserrohr, das wie ein Galgen absteht, tröpfeln schwerfallig die letzten Tränen der Regenfront, die mich gehindert hat in meine Stammkneipe zu gehn.
Solltest du es wagen an diesem Heiligtum anzuklopfen um in Alis Namen zu verlangen, dass sie Maria herausgeben, die heute früh an Bord der Dehli Castle war, wegen der Säcke? Denn hier ist es, ich fühle es.
Komm, alter Lüstling, es ist genug. Lass sie in Frieden ihre letzten Zigaretten genießen, von ihrem Schal träumen und ihrem Ingwertopf. Und geh weiter, dann wird dir vieleicht die Geilheit nicht angerechnet, die in dieser nächtlichen Treibjagt deine Stütze war.
Vor allem jetzt nicht Trübsal blasen und mit nach Bombay wollen, nicht weitersuchen nach Fathmas Nest, sondern zügig nach haus mit meiner Zeitung und Platz genommen im Kreis derer, an die ich gebunden bin, und die mich langweilen, unaussprechlich langweilen.
Und wieder an Ali denkend, fällt mir ein Lied aus meiner Jugend ein:

Adieu, adieu,
I can no longer stay with you,
I hang my harp on a weeping willow-tree
and may the world go well with thee.

Ja, Brüder, es möge Euch gut gehn in der Welt. Möge Allah euren Pfad ebnen und Euch behüten auf See und Euch zurückführen in Eure Berge, wenn die Zeit gekommen sein wird. Und was Maria und Fathma betrifft, lasst uns nicht verzweifeln, denn der Wille des Herrn ist ja unergründlich.

Antwerpen, 1946